Banyaszkalapacs.gif
    
Frissitve:
2023. december 6.

mbsz_logo_88.jpg

Magyar Bányászati Szövetség
1054 Budapest, Báthory u. 7. I. em. 7.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 814
Telefon: +36-1-269-0340
E-mail: mbsz@mabsz.hu
 
 

 

A Magyar Bányászati Szövetség jogállása, célkitűzései
kapcsolatrendszere a hazai bányászat érdekérényesítésében

Az MBSZ feladata, Tagsága
 • A bányavállalkozások és a bányászathoz kapcsolódó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek önálló munkaadói, szakmai érdekképviseleti szervezete
 • A bányászat valamennyi alágazatát országos hatáskörrel reprezentálja és képviseli
 • EU-konform munkaadói szervezetként működik az ágazati érdekérvényesítésben
 • Célja a bányászati vállalkozások működési feltételrendszerének javítása
Az MBSZ hatékony működésének alapja
 • Hatékony működésének alapja, hogy a Tagokat a vállalkozások döntéshozatali kompetenciájú vezetői képviselik a Szövetségben;
 • Tagozatai, bizottságai révén szolgálja a bányászat ágazati-, alágazati érdekeit;
 • A társszervezetek egy része is tagja / társult tagja a Szövetségnek (BOE; OMBKE Bányászati-, Egyetemi-, Olajbányászati Szakosztály)
Az MBSZ kapcsolatrendszere a bányászat hazai érdekérvényesítésében
 • Nevesített részese a jogszabály alkotás közigazgatási egyeztetési folyamatának, a minisztériumi-, főhatósági szakmai bizottságoknak (NFM, NGM, BM) ;
 • Együttműködési megállapodásai révén részese, segíti a bányászat érdekében végzett közös munkát (MBFH – Miskolci Egyetem – BDSZ – OMBKE)
 • Munkaadói Oldalként ellátja a vállalkozások érdekérvényesítését a Bányaipari Ágazati Párbeszéd Bizottságban;
Az MBSZ nemzetközi kapcsolatrendszere
 • EUROMINES (közvetlen MBSZ tagság 2005-től)
 • EURACOAL (közvetett tagság a Mátrai Erőmű Zrt. révén),
 • IMA (közvetett tagság a OMYA Hungária Kft. révén)
 • UEPG Európai Adalékanyagok Szövetsége (társult tagság 2010. május 28-tól az MBSZ UEPG Tagozat, jelenleg a COLAS-Északkő Kft. révén)
 • Mindezeket összefogó EU szintű Bizottság: az EU Kitermelőipari / Bányaipari Ágazati Szociális Párbeszéd Bizottság 2005-től. (Soros elnöke, majd társelnöke – a Bizottság történetében elsőként és eddig egyedülállóan a 2004-ben lezajlott EU bővítést követően az MBSZ ügyvezető főtitkára Dr. Zoltay Ákos)
 • OGP (Association of Oil and Gas Produces –MOL Nyrt.)
Kezdettől a bányászatot érintő törvény és rendeletalkotás figyelemmel kísérése, a folyamatos szakmai érdekérvényesítés erősítése, parlamenti lobbizás
 • A Bányatörvény és a bányászast működési feltételrendszerét meghatározó jogszabályi korszerűsítések (folyamatos);
 • Alkotmánybírósági kezdeményezés a bányászati technológiákhoz felhasznált gázolaj jövedéki adó útalapból történő kivonása (1992) a termőföld „kivett helyként” történő kezelésének eltörlésére (1999);
 • A VET és a GET törvényalkotásban a bányászat érdekérvényesítése;
 • A környezetvédelem és a bányászat konfliktus-kezelése;
 • A piacnyitás (villamos energia, földgáz) kedvezőtlen hatásainak mérséklése;
A bányászat érdekérvényesítése az energiapolitika alakításában
 • Az 1992. évi energiapolitikai koncepció kapcsán;
 • A hazai ásványi energiahordozók kihasználásának folyamatos szorgalmazása;
 • Lobbizás a korabeli bánya-erőmű integrációk, energetikai privatizációk kapcsán, valamint az integráción kívüli szénbányászatért;
 • Az energetika üzleti modellje 1998-1999 kialakításában;
 • Az energiapolitika átdolgozásának szorgalmazása az olajár robbanások kapcsán;
 • A 20-20-20 EU normák érvényesítése kapcsán a nemzeti energiapolitikában
A bányászat gazdálkodási feltételeinek javítása, terheinek csökkentése
 • Vízkészlet használati díj (1992)
 • Bányajáradék (1994: MOL járadékalap, 2000: az ötszörös bányajáradék megakadályozása 2002)
 • A bányászati technológiákhoz használt gázolaj jövedéki adó 15 %-os visszatérítése (1999)
 • A szénjárandóság mint természetbeni juttatás adómentességének visszaállítása (2001-2003)
 • Bányajáradék mérséklése
 • Bányavállalkozások aktuális ügyeinek rendezése
Az EU csatlakozás jogharmonizációjával összefüggő aktuális kérdések
 • EU-konform törvény és rendelet alkotás;
 • Az EU gyakorlatnak megfelelő bányászati biztosítási rendszer kialakításának újbóli kezdeményezése, különös tekintettel a Bányatörvény és a Hulladékgazdálkodási törvény kötelezettségvállalásai előírásaira;
 • A Bányatörvény szerinti biztosítékadási kötelezettség szabályozásának vállalkozás-barát rendezése;
 • Az ”EU csatlakozás és a bányászat” rendezvénysorozat;
 • Magyarország EU soros elnöksége kapcsán a bányászat mint valódi értékteremtő ágazat jelentőségének érvényesítése nemzetközi konferencia kapcsán
Kapcsolódás a nemzeti kormányprogramban a bányászat jelentőségének érvényesítése
 • A Nemzeti Fejlesztési terv új kormányprogramjában a bányászat jelentőségének megfelelő érdekérvényesítés;
 • A bányászat szerepe az energiaiparban és az infrastrukturális fejlesztésekben, az autópálya építésekben és 2013-tól a vasúti pálya korszerűsítésekben;
 • A bányászati hulladékhasznosítás az autópálya építésben, az építőipari hulladékok újrahasznosítási lehetőségeiben
Kapcsolódás nemzetközi műszaki fejlesztési pályázatokhoz, a hazai és külföldi tőke bevonásához, nemzetközi kereskedelem-fejlesztéshez
 • A hazai szénbányászat piacbővítése a környezetkímélő bio-brikett gyártás japán technológiára alapozott hazai hasznosítással (világbanki pályázat előkészítése 1998).
 • Nemzetközi projektek lehetőségeinek terjesztése, a bekapcsolódás elősegítése;
 • Az Európai Unió követelményeinek való megfelelés egyes bányászati biztonsági kérdésekben (OMMF pályázat elnyerése);
 • A 2010-ben az energiahordozók-, ércek- és geotermikus energia szempontjából zárttá nyilvánított magyarországi ásványi nyersanyag-hozzáférést biztosító koncessziók kiírásának szorgalmazása
A bányászat társadalmi megbecsülésének erősítése, PR tevékenység
 • A bányászat törvényben deklarált ünnepeinek megrendezése a társ szervezetekkel közösen (Bányásznap és Szt. Borbála nap országos központi ünnepségei)
 • A bányászatban kiemelkedő tevékenységet végzők állami, miniszteri kitüntetésének előkészítése. Új MBSZ kitüntetések: a „Magyar Bányászatért” szakmai érdemérem; a „Magyar Bányászatért” ezüst és arany emlékérem, valamint az MBSZ jubiláló tagjainak a jubileumi plakett adományozása;
 • Együttműködés a BKL Bányászat kiadásában.
A hazai és nemzetközi társszervezetekkel a jó együttműködés fejlesztése (BDSZ, OMBKE, „Visegrádi négyek” bányászati összefogása)
 • Együttműködési lehetőség erősítése az EU szakmai szervezeteivel, új kapcsolatfelvétel. „Visegrádi négyek” bányászati összefogása
 • Az együttműködés további erősítése a hazai bányászati társszervezetekkel, tudományos szervezetekkel, minisztériumokkal, főhatóságokkal.
 • Bányászati fórumok az MBSZ rendezésében

A bányászati vállalkozások aktuális problémáinak kezelése, érdekérvényesítés
 • A kötelező munkahelyi egészségbiztosítás (balesetbiztosítás) rendszerének kialakításában a bányászat érdekérvényesítése.
 • Ágazati keret-kollektív szerződés megkötésének lehetősége
 • A szenes erőművekre kirótt környezetvédelmi bírság és a villamos energia piacnyitás hatásainak enyhítése (a BDSZ kezdeményezéshez kapcsolódóan).
 • Tokaj világörökség és a bányászat konfliktuskezelése
 • Biztosítékadási kötelezettség vállalkozói érdekérvényesítése
 • A jogosulatlan bányászat elleni küzdelem
Az együttműködés fejlesztése a társszervezetekkel és a tudományos intézményekkel
 • Ágazati Párbeszéd Bizottság EU-konform létrehozása (kormány-MBSZ-BDSZ)
 • MBSZ-OMBKE együttműködés erősítése (BKL Bányászat, országos rendezvények)
 • MBSZ-Mérnöki Kamara Bányászati Tagozat
 • Az egyetemi képzés bányavállalkozás-orientált korszerűsítése kapcsán együttműködés a Miskolci Egyetemmel.
A bányászatban dolgozók erkölcsi elismerése
 • A bányászatról szóló törvény módosítása a bányászatban dolgozók erkölcsi elismerésére;
 • Állami és államfői kitüntetések;
 • Miniszteri kitüntetések („Kiváló Bányász”; „Szt. Borbála érem”; Miniszteri Elismerés; a bányászatban dolgozóknak)
 • Kitüntetési javaslatok együttes előterjesztése az MBSZ összefogásával (MBSZ-BDSZ-OMBKE)
 • „Magyar Bányászatért” szakmai kitüntetések


Az érdemérmet az MBSZ Elnöksége azon kiemelkedő szakmai tevékenységet folytató gazdasági-, társszervezeti- és tudományos munkát végző vezetőknek adományozhatja, akik a bányászat fennmaradásáért, fejlődéséért, a szakmai összefogásért és szövetségi érdekérvényesítésért jelentős érdemeket szereztek. A kitüntetés odaítélhető a szakma nagyjainak jeles évfordulójú születésnapja alkalmából is, szakmai életútjuk elismeréseként.
Ábrák
asv _nyersanayag term.jpg
vilagvalsag_hatasa_hazai_banyaszatra_2008_2012.jpg
tagsag_osszetetele_1992.jpg
mbsz_tagsag_2011.jpg
banyaszati_vertikumi_2006.jpg
banyaszati_foglalkoztatottak_2006.jpg
banyaszati_foglalkoztatottak_1990_2006.jpg
1054 Budapest, Báthory u. 7. I. em. 7.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 814
Telefon: +36-30-9518-207
E-mail: mbsz@mabsz.hu
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.