Banyaszkalapacs.gif
    
Frissitve:
2023. december 6.

mbsz_logo_88.jpg

Magyar Bányászati Szövetség
1054 Budapest, Báthory u. 7. I. em. 7.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 814
Telefon: +36-1-269-0340
E-mail: mbsz@mabsz.hu
 
 

 

Archívum 2010
Szt. Borbála napi országos központi ünnepség 2010. december 3.
el nökség.JPG
A 2010 évi Szt. Borbála napi országos központi ünnepség december 3-án csütörtökön került megrendezésre a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Magyar Bányászati Szövetség, a Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete, valamint az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület közös szervezésében.
Az elnökségi asztalnál Dr. Fónagy János a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, Horváth Péter a Magyar Energia Hivatal elnöke, Jászai Sándor az Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke, Holoda Attila a Magyar Bányászati Szövetség elnöke, Rabi Ferenc a Bánya- Energia és Ipari dolgozók Szakszervezete elnöke, Dr. Nagy Lajos az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke, Mosonyi György a MOL Nyrt. vezérigazgatója, Dr. Tihanyi László a Miskolci Egyetem bányász dékánja, Dr. Gácsi Zoltán a Miskolci Egyetem kohász dékánja, valamint Dr. Zoltay Ákos az MBSZ ügyvezető főtitkára az ünnepség levezető elnöke foglalt helyet.
A Magyar Himnusz eléneklése után a levezető köszöntötte az ünnepség résztvevőit, az elnökség tagjait, majd a résztvevők 1 perces néma felállással emlékeztek meg a bányászatban és kohászatban elhunytakról, illetve a vörösiszap katasztrófa áldozatairól.
A rendezvény ünnepi hangulatát növelendő Pitti Katalin operaénekesnő kedveskedett előadásával a meghívott vendégeknek.

Ünnepi beszédet Dr. Fónagy János a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára mondott, majd Holoda Attila a Magyar Bányászati Szövetség elnöke köszöntője hangzott el.
Az ünnepségen „Szt. Borbála érem”, „Miniszteri elismerés” miniszteri kitüntetések, valamint „Magyar Bányászatért” szakmai érdemérem és emlékérem kitüntetéseket kerültek átadásra.
Ezt követően Holoda Attila az MBSZ elnöke az ünnepi elnökség tagjainak átadta „A magyar bányászat évezredes története” IV. kötetét.

Szt. Martin színvonalas műsorát követően a „Bányász himnusz” és a „Kohász himnusz” eléneklésével zárult, az ünnepség, az ezt követő állófogadáson Dr. Nagy Lajos az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke mondott pohárköszöntőt.

Bányásznap országos központi ünnepsége
2010. szeptember 2.
Bányásznap 2.jpg
A 60 Bányásznap országos központi ünnepsége Kazincbarcikán került megrendezése, 2010. szeptember 2-án.
Az elnökségi asztalnál helyet foglalt Dr. Schmitt Pál a Magyar Köztársaság elnöke, Dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, Tamás Barnabás, a Fidesz Kazincbarcikai országgyűlési képviselője, Horváth Péter, a Magyar Energia Hivatal elnöke,
Jászai Sándor, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke, Holoda Attila, a Magyar Bányászati Szövetség elnöke, Rabi Ferenc, a Bánya-, Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke, Dr. Tolnay Lajos, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke, Dr. Tihanyi László, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar dékánja, Szitka Péter, Kazincbarcika Város polgármestere, valamint Dr. Zoltay Ákos a Magyar Bányászati Szövetség ügyvezető főtitkára, az ünnepség levezető elnöke.
A Magyar Himnusz elhangzása után az ünnepséget Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke nyitotta meg.
Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök ünnepi beszéde után, Dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára mondott minisztériumi köszöntőt, majd Szitka Péter Kazincbarcika város polgármestere köszöntötte az ünnepség résztvevőit.
Ezután kerültek átadásra a „Kiváló Bányász” miniszteri kitüntetések, a „Magyar Bányászatért” érdemérmek és jubileumi plakettek, „Bányász Szolgálati” és „Bányamentő Szolgálati” oklevelek, valamint a „BDSZ Nívódíj”-ak és a bányásztelepülések polgármestereinek kitüntetései.
Az ünnepség hivatalos része a Bányász Himnusz eléneklésével zárult. Az állófogadáson Holoda Attila, a Magyar Bányászati Szövetség elnöke mondott pohárköszöntőt.
IMG_8466.jpg Bányásznap 6.jpg
IMG_8471.jpg Bányásznap ajándék.jpg


EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ÜNNEPÉLYES ALÁÍRÁSA2010. július 28-án, a Magyar Bányászati Szövetség elnökségi ülésén a szervezetek új vezetői megerősítették és ünnepélyes keretek között aláírták az első ízben 2003-ban megkötött, majd 2007-ben módosított
Együttműködési Megállapodást.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ALÁÍRÓI

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) – az állami bányafelügyeleti – és földtani feladatokat ellátó államigazgatási szervezet – és a Magyar Bányászati Szövetség (MBSZ) – a bányászati, és tevékenységükkel a bányászathoz kapcsolódó vállalkozások országos munkaadói, szakmai érdekképviseleti szervezete – valamint a megállapodásukhoz csatlakozó Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara – a bányászati szakemberképzésben és technológiai kutatás-fejlesztésben élenjáró, tudományos bázisintézmény – ezennel kinyilvánítják azon törekvésüket, hogy a bányászat érdekében – a szakmai összefogás jegyében – a kezdettől kialakult jó szakmai együttműködésüket tovább kívánják erősíteni.

Az együttműködési megállapodás alapvető céljai:

• a természeti erőforrások, az ásványi energiahordozók és nyersanyagok hatékony kutatásával, kiaknázásával az ország nyersanyag igényének maradéktalan és az EU normáknak megfelelő minőségű kielégítése,
• a bányászati vállalkozások működési feltételrendszerét meghatározó stratégiák (az EU konform energiapolitika, fenntartható nyersanyag stratégia) és a kapcsolódó jogszabályok szakmai előkészítése és korszerűsítése,
• a bányászati kutatás és kitermelés, illetve az ezt követő tájrendezés környezetterhelést minimalizáló korszerű technológiákkal/fejlesztésekkel történő elősegítése,
• a bányabiztonság és a munkakörülmények javítása, a bányabiztonsági szabályzatok korszerűsítése,
• a bányászat és a társadalom konfliktushelyzeteinek minimalizálása, a bányászat társadalmi megítélésének, imázsának javítása,
• Az EU csatlakozással és a bányászat társadalmi megítélésének javításával összefüggésben közös cél a jogosulatlan bányászattal szembeni együttes fellépés, a minőségjavítást, valamint a környezetvédelmi normáknak a fenntartható fejlődés elvének megtartása mellet való minél szélesebb körű megfelelés,
• a szakmai összefogás erősítése, a hagyományőrzés támogatása, a bányászati értékek megóvásának elősegítése,
• a bányászati- és tevékenységükkel a bányászathoz kapcsolódó vállalkozások hazai és EU pályázatokon való sikeres részvételének elősegítése,
• a korszerű, környezetkímélő technológiák működtetéséhez és fejlesztéséhez a szakemberképzés/utánpótlás elősegítése,
• a bányászati tevékenység engedélyezési eljárásainak hatékonyságát-, egyszerűsítését célzó korszerűsítése,
• a hazai bányászat érdekérvényesítésének erősítése a hazai- és az EU-szintű nemzetközi szakmai szervezeti tagságok lehetőségeinek kihasználásával.

A CÉLOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN

Az MBFH kikéri az MBSZ munkaadói, szakmai érdekképviseleti szervezet véleményét és figyelembe veszi azt a minisztériumi és szakhatósági kapcsolataiban.
Az MBSZ vállalja, hogy – tagvállalati véleményekre alapozott szakmai észrevételeivel, szakértői érveléseivel, lobby-tevékenységével - segíti az MBFH államigazgatási munkáját.
Az MBFH és Bányakapitányságai – a bányafelügyeleti jogkörükben a törvényesség mindenkori megtartásával - elősegítik a bányavállalkozások hatékony működését.

Az együttműködés kiterjed a közös rendezvényekre, valamint arra, hogy az MBSZ rendezvényein a Bányafelügyelet aktív hivatali részvétellel és a problémamegoldások lehetőségeire koncentráló iránymutatásokkal segíti a Szövetség tagjait.

A célkitűzéseik megvalósításához - a rendszeres kapcsolattartás keretében – az MBFH elnöke és a ME dékánja az MBSZ elnökségi üléseinek, rendezvényeinek - valamint a Bányaipari ÁPB Munkaadói Oldalának – állandó meghívottja. Az MBFH nyílt vezetői értekezleteire – az operatív kapcsolattartás jegyében – az MBSZ ügyvezető főtitkára kap meghívást.

Fontos, hogy az Egyetem is aktívan részt vegyen az alap-megállapodás célkitűzéseinek megvalósításában.
Az MBSZ tagvállalkozásainak alapvető érdeke, hogy a Miskolci Egyetemről kikerült, végzett fiatal szakemberek a szakmai ismeretekkel jól felvértezetten a vállalkozásoknál munkába állva, mielőbb a mindennapi működésük aktív részeseivé válhassanak. Fontos, hogy már a képzésük ideje alatt is közelebb kerüljenek a szakmai élethez. Ennek érdekében az MBSZ tagvállalatainál igyekszik elérni – az MBFH (igény szerint) szervezeti egységeinél biztosítja – a nyári szakmai gyakorlatokra jelentkező hallgatók fogadását. Az életszerű képzés hatékonyságának növelésére - szem előtt tartva az MBSZ egyetemi oktatás-korszerűsítési javaslatait – az MBFH és az MBSZ szakemberei szívesen vesznek részt az egyetemi oktatásban, az Egyetemi Gazdasági Tanács, valamint a Kari Tanács munkájában.

A bányászatot érintő hazai és nemzetközi pályázatokba, a projektek megvalósításába az MBSZ az MBFH-val együtt, fokozott mértékben bevonja az Egyetemet. A Szövetség elősegíti, hogy a tagjainál felmerülő műszaki-fejlesztési kérdések kidolgozásában az Egyetem hatékonyan közreműködhessék, az MBFH pedig az állami szakigazgatásban felvetődő szakmai és bányabiztonsági kérdésekben számít szakértői munkájára.

A bányászati hagyományok megőrzésében, terjesztésében és a bányászati értékek megóvásában – hallgatóinak bevonásával – az Egyetem, mint „Alma Mater” fontos szerepet vállal, melyhez a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal és a Magyar Bányászati Szövetség egyaránt támogatást nyújt.

Budapest, 2010. július 28.
Holoda Attila
a Magyar Bányászati Szövetség
elnöke
Jászai Sándor
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
elnöke
Dr. Tihanyi László
a Miskolci Egyetem
dékánja
1054 Budapest, Báthory u. 7. I. em. 7.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 814
Telefon: +36-30-9518-207
E-mail: mbsz@mabsz.hu
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.