Banyaszkalapacs.gif
    
Frissitve:
2023. december 6.

mbsz_logo_88.jpg

Magyar Bányászati Szövetség
1054 Budapest, Báthory u. 7. I. em. 7.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 814
Telefon: +36-1-269-0340
E-mail: mbsz@mabsz.hu
 
 

 

Archívum 2014
SZT. BORBÁLA NAPI ORSZÁGOS KÖZPONTI ÜNNEPSÉG
2014 Borbála Elnökség.jpg
A 2014 évi jubileumi Szt. Borbála napi országos központi ünnepség december 4-én került megrendezésre a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet II. emeleti Dísztermében, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM), a Magyar Bányászati Szövetség (MBSZ), a Bánya- Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ), az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) közös szervezésében,

Az elnökségi asztalnál - a képen balról jobbra - Rabi Ferenc a Bánya-, Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete elnöke, Dr. Nagy Lajos, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke, Szakál Tamás, a Magyar Bányászati Szövetség elnöke, Dr. Aradszki András az NFM energiaügyi államtitkára, Dr. Zoltay Ákos a Magyar Bányászati Szövetség ügyvezető főtitkára, az ünnepség levezetője, Bencsik János a GIB energetikai bizottság elnöke, Dr. Nyikos Attila a Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal elnökhelyettese, Dr. Tamaga Ferenc a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökhelyettese, Dr. Szűcs Péter Miskolci egyetem műszaki földtudományi kar dékánja, foglalt helyet.

Először levetítésre került Dr. Latorcai János az országgyűlés alelnökének a parlamentben elhangzott Borbála napi megemlékezése, majd ünnepi köszöntőt Dr. Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára mondott, ezt követően kerültek átadásra a kitüntetések. (Lásd a kitüntetettek névsora.)

A kitüntetések átadása után nagy sikert aratott Pitti Katalin és Szt.Martin színvonalas műsora.

A Bányász Himnusz és a Kohász Himnusz eléneklésével zárult az ünnepség. Az állófogadás előtt Dr. Nagy Lajos az OMBKE elnöke mondott pohárköszöntőt.

ba_banyasznap-7519.jpg Latorcai  2014.jpg
Borbála 2014 018.jpg Borbála 2014 022.jpg
RENDKÍVÜLI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS
A Magyar Bányászati Szövetség rendkívüli tisztújító közgyűlése 2014. december 4-én 10.00 órai kezdettel került megrendezésre.

Napirendi pontok:

1. Elnökválasztás
2. A Magyar Bányászati Szövetség és a Magyar Mérnöki Kamara környezetvédelmi tagozata
által kötött együttműködési megállapodás aláírása.

1. napirendi pont:
Mivel Palásthy György az MBSZ elnöke a MOL Nyrt-nél betöltött munkaviszonya megszünt, ezért a MOL Nyrt. Képviseleti jogosultságának megfelelően az MBSZ elnöki tisztségre Szakál Tamás kutatás-termelés MOL igazgatót javasolta.


HATÁROZAT

A Közgyűlés Szakál Tamást a Szövetség elnökének ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta, egyidejűleg az elnökség többi tagját is 3 év időtartamra tisztségében megerősítette.

2. napirendi pont:
Szakál Tamás MBSZ elnök és Parragh Dénes tagozatelnök aláírta a A Magyar Bányászati Szövetség és a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi tagozata által kötött együttműködési megállapodást
Együttműkdési aláírás.jpg
Szakál Tamás MBSZ elnök és Parragh Dénes tagozat elnök

Plakát másolata.jpg
Bányásznap Országos központi ünnepsége 2014

_MG_0006[1].jpg
Idén a Bányásznap országos központi ünnepsége Oroszlányban került megrendezésre a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Magyar Bányászati Szövetség, a Bánya- Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület valamint Oroszlány Város Önkormányzata közös szervezésében.

A színpadon az ünnepi elnökségi asztalnál helyet foglalt: Dr. Aradszki András országgyűlési képviselő, az NFM államtitkára, Czunyiné, Dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, az EMI köznevelési államtitkára, Bencsik János országgyűlési képviselő, GIB Energetikai bizottságának elnöke, Dr. Nyikos Attila a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökhelyettese,Jászai Sándor a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke, Palásthy György a Magyar Bányászati Szövetség elnöke, Rabi Ferenc a Bánya Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete elnöke, Dr. Nagy Lajos az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke, Dr. Szűcs Péter a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar dékánja, Horváth Péter Magyar Villamos Művek ZRt. vezérigazgatója, Takács Károly Oroszlány város polgármestere, valamint Dr. Zoltay Ákos az MBSZ főtitkára, az ünnepség levezetője.

Az ünnepség a Magyar Himnusz közös eléneklésével kezdődött, majd a Levezető köszöntötte a bányászatban dolgozókat, az ünnepség résztvevőit és az ünnepi elnökséget név szerinti bemutatással.

Kiss Emma színművésznő elszavalta Gabricsevics István „Bányászok dicsérete” és „Tisztelgés előttetek” c. verseit, majd Rabi Ferenc a BDSZ elnöke ünnepi megnyitója hangzott el. Ezután Dr. Zoltay Ákos az ünnepség levezetője felolvasta Áder János köztársasági elnök Oroszlány várost és a bányászatban dolgozókat köszöntő levelét.
Dr. Aradszki András a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárának ünnepi beszéde után az MBSZ és az OMBKE elnökeinek rövid üdvözlő beszéde hangzott el. Ez után kerültek átadásra a „Kiváló Bányász” kitüntető cím, a „Miniszteri Elismerő Oklevél” valamint a szakmai kitüntetések.
A kitüntetések átadása után Mészáros János Elek előadóművész műsora hangzott el.

Az ünnepség hivatalos része a Bányász Himnusz közös eléneklésével zárult.
Az ezt követő állófogadáson Takács Károly Oroszlány város polgármestere mondott pohárköszöntőt.
_MG_0033[1].jpg _MG_0365[1].jpgNEMZETKÖZI ELISMERÉS
Az a megtiszteltetés érte Szövetségünket, hogy Dr. Zoltay Ákos ügyvezető főtitkár 2014. augusztus 23-án Körmöcbányán, a Szlovák Köztársaság gazdasági minisztere Paul PAVLIS által adományozott kitüntetést vehetett át Dusan PETRIK államtitkártól.
Z.Á. szlovák kitüntetése.jpgA Magyar Bányászati Szövetség éves rendes közgyűlése
2014. május 28.
kgy1.JPG
Kovács Pál államtitkár köszönti a Közgyűlés részvevőitA közgyűlés napirendi pontjai:

1. Tájékoztató a bányászatot érintő jogszabályváltozásokról, az ásványvagyon-gazdálkodás egyes elemeinek változásáról, a bányászati koncesszióról.
Előadó: Dr. Tamaga Ferenc az MBFH elnök- helyettese.

2. A Bányásznap országos központi ünnepség előkészítése
Előadó: Dr. Zoltay Ákos ügyvezető főtitkár

3. Beszámoló az MBSZ elmúlt közgyűlés óta végzett tevékenységéről.
Előadó: Palásthy György elnök

4. Beszámoló az MBSZ gazdálkodásáról, a 2013 évi mérlegbeszámoló elfogadása.
Előterjesztő: Dr. Zoltay Ákos ügyvezető főtitkár

5. A tagvállalatoknál bekövetkezett személyi változásokkal összefüggésben az MBSZ Elnökségében történő módosítások elfogadása, a 2012 évi rendkívüli tisztújító közgyűlésen megválasztott tisztségviselők, az MBSZ Elnöksége és a képviseleti jogosultságú tisztségviselők mandátumának megerősítése.

6. Aktuális feladatok, egyebek

Nagy megtiszteltetésként a napirend előtti felszólalásában Kovács Pál úr a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiaügyekért felelős államtitkára köszöntötte a résztvevőket, méltatta azt a szakmai munkát, együttműködést, melyet a Szövetség a bányászat-, a bányavállalkozások érdekében kifejt. Elismerőse jeléül pedig Palásthy György MBSZ elnök úrral együtt átadta a „MAGYAR BÁNYÁSZATÉRT” kitüntetéseket. Arany emlékéremben részesült Ernyey Ibolya az MHE társtulajdonos ügyvezető igazgatója, a Magyar Bányászati Szövetség Szénhidrogén-bányászati Tagozata elnöke részére. Ezüst emlékérmet, Dr. Havelda Tamás az MBSZ Szénbányászati Tagozata társelnöke, a Vértesi Erőmű Zrt. volt bányászati igazgatója vehetett át. Erős György az MBSZ Elnöksége tagja, az OMBKE Bányászati Szakosztály leköszönő elnöke sajnos nem tudott részt venni, ezért az ezüst emlékérmet később veszi át.
A közgyűlés ünnepélyessége jegyében a Magyar Bányászati Szövetség – tisztelete és köszönete jeléül – Államtitkár úrnak dísz bányászlámpát adományozott.

A Közgyűlés a napirendi pontok szerint elhangzott beszámolókat ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta, valamint – megköszönve kiemelkedő szakmai munkájukat - Dr. Havelda Tamás és Erős György távozó elnökségi tagok helyett az elnökségi ülésen elfogadott javaslatok alapján Dr. Magyari Dániel urat, a RIKOPET Kft. ügyvezető igazgatóját és Varga Károly urat, a RAG Hungária Kft. ügyvezető igazgatóját egyhangúlag beválasztotta az MBSZ Elnökségébe.

Három tagvállalat a Magyar Horizont Energia Kft, a RAG Hungária Kft és a RIKOPET Kft. támogatásával az Elnökség elfogadta az AURORA Energy Kft. belépési szándéknyilatkozatát, melyet a Közgyűlés is egyhangúlag jóváhagyott.

közgyűlés 002 másolata.jpg
Ernyey Ibolya átvette a kitüntetését
közgyűlés 004 másolata.jpg
Dr. Havelda Tamás kitüntetése
közgyűlés 005 másolata.jpg
Kovács Pál államtitkár átveszi az MBSZ tisztelete és köszönete jeléül adományozott dísz bányászlámpát
Tamaga F előadása.jpg
Dr. Tamaga Ferenc, az MBFH alelnöke tájékoztató előadása
1054 Budapest, Báthory u. 7. I. em. 7.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 814
Telefon: +36-30-9518-207
E-mail: mbsz@mabsz.hu
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.