Banyaszkalapacs.gif
    
Frissitve:
2022. május 28.

mbsz_logo_88.jpg

Magyar Bányászati Szövetség
1054 Budapest, Báthory u. 7. I. em. 7.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 814
Telefon: +36-30-9518-207
E-mail: mbsz@mabsz.hu
 
 

 

Szent Borbála nap 2020
Borbála másolata.jpg
A bányászat - mint a nemzetgazdaság valódi, materiális értékteremtő ágazatának a Bányatörvényben deklarált jeles ünnepe a Szent Borbála nap központi ünnepségét 2020. december 4-én (pénteken) 11.00 órai kezdettel, immár hagyományos helyszínen, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Stefánia úti székházának II. emeleti Dísztermében terveztük megrendezni.

A Covid19 vírusveszély felerősödése miatt – hasonlóan a 70. Bányásznaphoz – sajnos a Szent Borbála napi országos központi ünnepséget megrendezni nem tudjuk.

A tervezett központi rendezvényünk ünnepi elnökségének tagjai: Prof. Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, Dr. Fónagy János országgyűlési képviselő, a nemzeti vagyonért felelős parlamenti államtitkár, miniszter-helyettes, Horváth Péter János a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke, Dr. Fancsik Tamás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat elnöke, Marton Zsombor Ádám a Magyar Bányászati Szövetség elnöke, Rabi Ferenc a Bánya-Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete elnöke, Dr. Hatala Pál az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke, Prof. Dr. Mucsi Gábor a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar dékánja, Dr. Zoltay Ákos az MBSZ főtitkára, az ünnepség levezetője.

Köszöntjük a virtuális ünnepség tisztelt résztvevőit! A Szent Borbálát védőszentként együtt ünneplő bányász és kohász társadalmat!

A Szent Borbála érmet alapító és első ízben 1993-ban adományozó korábbi ágazati miniszterünk Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke idén is jelezte, hogy az ünnepi elnökségben sajnos nem tud személyesen megjelenni, de a Parlamentben az alábbi napirend előtti felszólalásban mond köszöntőt és emlékezik meg Védőszentünkről:

„Tisztelet a Bányásznak!

A hagyományoknak megfelelően Szent Borbála napján köszöntjük a nagy múltú szakma még aktív és már visszavonult képviselőit, valamint mindazokat, akik őrzik, és ápolják e nemes hivatás hagyományait.

Van mire emlékeznünk, hiszen ez az iparág hosszú évszázadokon át a magyar gazdaság húzóágazatát jelentette. A bányászat ugyanakkor nemcsak gazdasági, hanem szellemi, tudományos és nem utolsó sorban, kulturális értelemben is jelentős befolyást gyakorolt hazánk fejlődésére.
Ez utóbbi kapcsán külön ki kell emelnem az 1892-ben Selmecbányán megalapított Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületet, melynek köszönhetően a bányász-társadalom az elmúlt közel százharminc évben is képes volt megőrizni hagyományait, miközben korábbi története során önsegélyező egyleteivel, kórházaival és máig csodált, egyedülálló kulturális alkotásaival pedig példát tudott mutatni a társadalomnak.

A rendszerváltás évei és a szocialista nagyipar szinte törvényszerű összeomlása rendkívül nehéz helyzet elé állította nemcsak a bányász szakmát, hanem az akkori idők döntéshozóit is. A bányászat és a kohászat ügyéért felelős egykori miniszterként pontosan tudom, hogy milyen fontos volt, hogy a bányász társadalom értékei, hagyományai, szellemi tudása megmaradjon. Az 1992-ben megalakult Magyar Bányászati Szövetség nemcsak a hagyományok túlélését segítette, hanem kezdettől fogva szakmai tudásával hozzájárult a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. (48.) törvény szakmai előkészítéséhez, annak megalkotásához és annak fejlesztéséhez.

A törvény megalkotásakor hittük és vallottuk, hogy a bányászok értékteremtő munkájával a bányászatra az új tulajdoni, technikai- és technológiai feltételek mellett is szükség lesz.

A bányászok iránt érzett tisztelet és elismerés jegyében 1993-ban megalapítottuk a „Szent Borbála érem” miniszteri kitüntetést, mely a mai napig értékmegőrző elismerése a szakma legkiválóbbjainak, köztük az idei kitüntetetteknek.

Már a törvény megalkotásakor is látszott, hogy az energia, különösen pedig az energiafüggetlenség biztosítása egyre inkább fel fog értékelődni. Ez utóbbira éppen a koronavírus-járvány nyomán fellépő veszélyek, hívták fel a figyelmet, jelezve hogy határozott intézkedésekre van szükség nemcsak a bányászat és az energiagazdálkodás, hanem a teremtésvédelem, az ásványi nyersanyag szemlélet, a hulladékgazdálkodás fejlesztésében, a kapcsolódó tudásbázis és szakértői hálózat kialakításában.

E téren a kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. (48) törvény módosítását célzó T/13646. számú törvényjavaslat benyújtásával, a kavics és sóder bányászat területén már megtette a szükséges lépéseket.
Az Információs és Technológiai Minisztérium, valamint az érintett országos szakmai szervezetek közti folyamatos egyeztetések reményt adnak arra, hogy a közeljövőben más bányászati alágazatokban is sor kerülhet a szükséges reformokra.

Meggyőződésem, hogy nemcsak a Szent Borbála kultusznak és a régi hagyományoknak, hanem a magyar bányászatnak is van jövője.

Ehhez azonban nem csak tettekre, hanem áldásra is szükség van, mert csak akkor reménykedhetünk mindezek sikerében, ha mielőbb és minél kevésbé meggyengülve jutunk túl a koronavírus-járványon.

Ebben bízva és ennek hitet adva, köszönjük meg mindazok munkáját, akik ezért nap, mint nap tesznek.

Jó szerencsét!”


A Kormányzat – a bányászatban dolgozók-, a bányászati vállalkozások iránti megbecsülése jeléül – fontosnak tartja, hogy Szt. Borbála nap alkalmából az ünnepségen tervezett köszöntések videofelvétel formájában eljussanak a Bányásztársadalomhoz. Kérem, rákattintással tekintsék meg az ünnepi beszédeket.

Szt. Borbála nap alkalmából Prof. Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter 2020. december 4-én miniszteri elismeréseket adományozott.

A kitüntetettek névsora

Köszönjük a miniszteri elismerések adományozását! Gratulálunk a kitüntetetteknek!

Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra!

Jó szerencsét!


Prof. Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter ünnepi beszéde
Dr. Fónagy János országgyűlési képviselő, a nemzeti vagyonért felelős parlamenti államtitkár, miniszter-helyettes ünnepi köszöntője:
Marton Zsombor Ádám a Magyar Bányászati Szövetség elnökének köszöntője:

Köszönjük a Bányásztársadalomnak hitet és erőt adó miniszteri elismeréseket, virtuális ünnepi beszédeket!

Bízunk abban, hogy - a járványveszély közepette-, s annak sikeres leküzdését követően - valódi értékteremtő ágazatunk hősies munkával még intenzívebben szolgálhatja Nemzetünk ásványi energiahordozó- és országépítő nyersanyag ellátását! A jeles alkalmakon - a Bányásznapon és Szent Borbála napon - pedig jövőre a központi rendezvényeinken ismét hagyományosan együtt ünnepelhetünk!

Vigyázzunk Szeretteinkre! Vigyázzunk magunkra és egymásra!


Jó szerencsét!

70. Bányásznap
A bányászat - mint a nemzetgazdaság valódi, materiális értékteremtő ágazatának a Bányatörvényben deklarált jeles ünnepe a Bányásznap minden év szeptember első vasárnapja. Országszerte ünneplik – immáron 70. alkalommal a társadalmi és kormányzati megbecsüléssel övezve – a bányavállalkozásoknál-, a bányásztelepüléseknél ezt a jeles napot.

A Covid19 vírusveszély váratlan felerősödése miatt az EMBEREK egészségvédelmének-, és a nemzetgazdaság működőképessége fenntartásának társadalmi felelősségvállalása jegyében – a Magyar Bányászati Szövetség Elnökségének - az Innovációs és Technológiai Minisztériummal-, és a rendező társszervezetekkel egyeztetett – fájdalmas döntése szerint a 70. Bányásznap –Oroszlány Városban tervezett – országos központi ünnepség megrendezését törölni kényszerültünk.

A Kormányzat – bányászatban dolgozók-, a bányászati vállalkozások iránti megbecsülése jeléül – fontosnak tartja, hogy a 70. Bányásznap alkalmából az ünnepségen tervezett köszöntések az Innovációs és Technológiai minisztériumból videofelvétel formájában eljussanak a Bányásztársadalomhoz!

A tervezett központi rendezvényünk ünnepi elnökségének tagjai:

Dr. Fónagy János országgyűlési képviselő, a nemzeti vagyonért felelős parlamenti államtitkár, miniszter-helyettes,
Kádár Andrea Beatrix az Innovációs és Technológiai Minisztérium energetikáért felelős helyettes államtitkára,
Horváth Péter János a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke,
Dr. Fancsik Tamás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat elnöke,
Szakál Tamás a Magyar Bányászati Szövetség elnöke,
Rabi Ferenc a Bánya-Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete elnöke,
Kőrösi Tamás az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület főtitkára,
Prof. Dr. Mucsi Gábor a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar dékánja,
Lazók Zoltán Oroszlány város polgármestere,
Dr. Zoltay Ákos az MBSZ főtitkára, az ünnepség levezetője


Az ünnepi elnökség tagjai közül a minisztériumi köszöntés videófelvételén részt vett:

Dr. Fónagy Jánosországgyűlési képviselő a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár, miniszter-helyettes,
Kádár Andrea Beatrix az Innovációs és Technológiai Minisztérium energetikáért felelős helyettes államtitkára (Prof. Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter úr képviseletében),
Horváth Péter János a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnöke,
Dr. Fancsik Tamás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat elnöke,
Rabi Ferenc a Bánya-Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete elnöke,
Dr. Zoltay Ákos a Magyar Bányászati Szövetség ügyvezető főtitkára

Ünnepi köszöntőt mondott Dr. Fónagy János miniszter-helyettes, Kádár Andrea Beatrix helyettes államtitkár és Rabi Ferenc a BDSZ elnöke,
A köszöntők után név szerint felolvasásra kerültek a kitüntetésben részesülők.
(Lásd a kitüntetettek névsora.)

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Sajtó Osztálya részéről – a 70 éves jubileum jegyében a bányászat múltját felidéző háttér képi megjelenítéssel – készült videofelvétel az alábbiakban látható…

A környezetvédelem-, munkavédelem fokozott szem előtt tartásával, a jelenlegi korszerű technológiákkal működő szén és szénhidrogén-, valamint az építőipari ásványi nyersanyagok (kő-, kavics-, homok és agyag) bányászat és fejlesztéseink bemutatásával – bányavállalkozások segítségével, képanyagaival – hamarosan kiegészítjük!A kitüntetettek névsora
Rabi Ferenc BDSZ elnök ünnepi beszéde
Dr. Fónagy János miniszterhelyettes köszöntője
Kádár Andrea Beatrix helyettes államtitkár ünnepi beszéde

70. BÁNYÁSZNAP

Az EMBEREK egészségvédelmének és a nemzetgazdaság működőképessége fenntartásának társadalmi felelősségvállalása jegyében

a Covid19 vírusveszély váratlan felerősödése miatt

az MBSZ Elnökségének - az ITM Államtitkársággal, a BDSZ-el, az OMBKE-vel és Oroszlány város polgármesterével egyeztetett – fájdalmas döntése szerint
a 70. Bányásznap alkalmából szeptember 3-án Oroszlányban megrendezni tervezett országos központi bányásznapi ünnepség sajnos elmarad!
Tudjuk, hogy a Bányásztársadalom - a Bányásznap alkalmából miniszteri elismerésben, kitüntetésben részesülők - szempontjából ez a hír különösen elszomorító, hiszen az országos központi ünnepségen történő átadás lett volna a legméltóbb alkalom, de jelen helyzetben ez a felelősségteljes döntés a leg célravezetőbb ezért mindenkitől megértést kérünk!
Az elismerések átadására az Innovációs és Technológiai Minisztérium iránymutatása szerint igyekszünk a későbbiekben méltó alkalmat találni.
A 70. Bányásznap nem múlhat el a minisztériumi ünnepi köszöntések nélkül, melyek - a kitüntetettek névsorának ismertetésével együtt elektronikusan kerülnek honlapunkon közzétételre.

A jeles ünnep alkalmából éljenek az Ország ásványi- és energiahordozó nyersanyag ellátásáért mindenkor példamutató és hősies munkát végző Bányászok!

Jó szerencsét!
Magyar Bányászati Szövetség
1054 Budapest, Báthory u. 7. I. em. 7.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 814
Telefon: +36-30-9518-207
E-mail: mbsz@mabsz.hu
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.