Banyaszkalapacs.gif
    
Frissitve:
2022. május 28.

mbsz_logo_88.jpg

Magyar Bányászati Szövetség
1054 Budapest, Báthory u. 7. I. em. 7.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 814
Telefon: +36-30-9518-207
E-mail: mbsz@mabsz.hu
 
 

 

Szt. Borbála napi Országos központi ünnepség
2021. december 2.
016_IroZ.jpg
A Szt. Borbála nap 2021. évi országos központi ünnepsége immár hagyományosan a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Stefánia úti patinás székházának Dísztermében került megrendezésre.
Együtt ünnepeltek a bányászat és kohászat korábbi és jelenlegi vezetői, munkatársai a jelenlétükkel megtisztelő minisztériumi/főhatósági államigazgatási vezetőkkel, az érdekképviseleti társ szakmai szervezetek vezetőivel-, az „Alma Mater”, a tudományos élet, valamint az ünnepségnek helyszínt adó MBFSZ vezetőivel és munkatársaival.

Az ünnepi elnökségben foglalt helyet:
Dr. Fónagy János országgyűlési képviselő, a nemzeti vagyonért felelős miniszterhelyettes, korábbi ágazati miniszter;
Schanda Tamás miniszterhelyettes, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára;
Dr. Fancsik Tamás az MBFSZ elnöke,
Homonnay Ádám a Magyar Bányászati Szövetség elnöke,
Rabi Ferenc a BDSZ elnöke,
Dr. Hatala Pál az OMBKE elnöke;
Prof. Dr. Mucsi Gábor a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar dékánja;
Dr. Zoltay Ákos az MBSZ ügyvezető főtitkára, az ünnepség levezetője

Díszvendégént:
Kádár Andrea Beatrix az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója, az ITM korábbi energetikáért felelős helyettes államtitkára;
Holnapy László a miniszterelnöki kormányiroda kabinetfőnöke;

Az ünnepség a MAGYAR HIMNUSZ közös éneklésével vette kezdetét, majd az ünnepség részvevőinek valamint az ünnepi elnökség és díszvendégek né vszerinti köszöntését követően a levezető bejelentette, hogy a díszvendégként meghívottak közül egyrészt hivatali elfoglaltságuk-, másrészt a pandémia miatt kimentésüket kérték:
Dr. Latorcai János az Országgyűlés alelnöke, a Szt. Borbála érmet alapító és első ízben 1993-ban adományozó volt ipari és kereskedelmi miniszter, aki lélekben velünk ünnepel. Schneider Attila, az ITM Körforgásos Gazdaság Fejlesztéséért, Energia- és Klímapolitikáért Felelős államtitkára, aki jelenleg Brüsszelben tanácskozik; Kovács Pál a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár; Horváth Péter János, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke;
Dr. Alföldy-Boruss Márk, az ITM új energetikáért felelős helyettes államtitkára;
Dr. Biró Marcell a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke;
Az Alma Mater Miskolci Egyetem részéről meghívott díszvendégek közül Prof. Dr. Szűcs Péter általános rektor-helyettes és korábbi rektorként Prof. Dr. Kovács Ferenc, valamint a Műszaki Földtudomány Kar korábbi dékánjai: Dr. Böhm József és Dr. Tihanyi László.
A járványhelyzetre tekintettel kimentését kérte a „Magyar Bányászatért” Életmű-díj tervezett méltó átadás kapcsán Dr. Valaska József a Mátrai Erőmű Zrt. elnök-vezérigazgatója, az MBSZ korábbi elnöke.

Jelen rendezvény sem nélkülözhette az elmúlt időszakban elhunyt bányász, kohász testvéreinkről való tisztelgő megemlékezést. A részt vevők felállva, 1 perces néma főfajtással, tisztelegtek emlékük előtt.

Ezt követően az ünnepet-, a bányász és kohász szakmát méltató beszédek és köszöntők hangzottak el.

Ünnepi beszédet mondott: Schanda Tamás innovációs és technológiai miniszter-helyettes

Ünnepi köszöntő beszédet tartott: Dr. Fónagy János nemzeti vagyonért felelős miniszterhelyettes.

A bányászati szervezetek részéről az Homonnay Ádám MBSZ elnök és Dr. Hatala Pál OMBKE elnök mondott köszöntőt. (Az ünnepségnek helyszint adó Dr. Fancsik Tamás MBFSZ elnök köszöntője sajnos elmaradt, mert közben hivatali kötelezettsége elszólította Őt az ünnepi elnökségből)

Az ünnepi hangulathoz illeszkedően lélekemelő művészi zenei produkciójával Szentmártoni Imere alias St.Martin kedveskedett a résztvevőknek.

Immár hagyományosan, miniszter elismerések és szakmai kitüntetések átadására került sor.

Elsőként Schanda Tamás miniszterhelyettes a bányászattal és a kohászattal kapcsolatos lelkiismeretes tevékenységük, szakmai munkájuk elismeréseként – Prof. Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter által adományozott – „Szent Borbála érem” továbbá „Miniszteri Elismerő Oklevél” miniszteri elismeréseket adott át. átadása (Előterjesztésünk szerint 12 fő részére bányász-, 2 fő részére kohász Borbála érem, 12 fő részére Miniszteri Elismerő Oklevél kerül átadásra.)

A „Magyar Bányászatért” kitüntetések, illetve emlékérmek és jubileumi plakettek átadása következett.

Elsőként Kádár Adrea Beatrix korábbi energetikáért felelős helyettes államtitkár részére – Dr. Fónagy János és Schanda Tamás miniszterhelyettesekkel együtt Homonnay Ádám MBSZ elnökkel együttesen – került átadásra a „Magyar Bányászatért” arany érdeméremmel díszített plakett.

Ezt követően Homonnay Ádám MBSZ elnöktől vehették át a „Magyar Bányászatért” érmeket és a jubileumi plaketteket a kitüntettek.
A tisztelet jegyében Holnapy László a miniszterelnöki kormányiroda kabinetfőnöke részére Szt. Borbála szobor került átadásra.

E jeles ünnep sem múlhatott el szakmai köszönetnyilvánításunk nélkül, melynek során tiszteletünket kívánjuk kifejezni ünnepségünkön a miniszteri elismerések mindenkori adományozóinak, illetve átadóinak.
A szakmai összefogás erősítése jegyében – Homonnay Ádám az MBSZ elnöke, Rabi Ferenc a BDSZ elnöke, illetve Dr. Hatala Pál az OMBKE elnöke közösen adták át a köszönetnyilvánító emlékeket.
Átadásra került „Szt. Borbála a Bányászok védőszentje” emlékérem Schanda Tamás miniszterhelyettes- és a „Magyar Bányászatért” arany érdeméremmel díszített plakett
Dr. Fónagy János Miniszter-helyettes Uraknak.

Az ünnepség rendhagyó színfoltjaként – a Szt. Borbála ünnepi hangulathoz illeszkedően – a „Zengjük el: szerencse fel!” régi bányász dalt énekelte el Dr. Zoltay Ákos az MBSZ főtitkára, majd megköszönve az ünnepi beszédeket az elismerések átadását elsőként gratulált a kitüntetetteknek!
Az év vége közeledtével békességben-, szeretetben Áldott Karácsonyt és jó egészségben sikeres és boldog új esztendőt kívánt a szakmai összefogás további erősítésével!

Az ünnepségünk hivatalos része a „Bányász himnusz” és a „Kohász himnusz” közös eléneklésével zárult.

Jó szerencsét!
ZIRO9545.jpg
Schanda Tamás innovációs és technológiai miniszterhelyettes
ünnepi beszédet mond
Dr. Fónagy János ünnepi köszöntő beszéd.jpg
Dr. Fónagy János nemzeti vagyonért felelős miniszterhelyettes
ünnepi köszöntőt mond
ZIRO9743.jpg
Homonnay Ádám MBSZ elnök
ünnepi köszöntőt mond
ZIRO9771.jpg
Dr. Hatala Pál OMBKE elnök
ünnepi köszöntőt mond
Dr. Fónagy János _Magyar Bányászatért_ kitüntetése 7. átadókkal.jpg
Dr. Fónagy János Magyar Bányászatért kitüntetése az átadókkal
Kádár Andrea Beatrix_Magyar Bányászatért kitüntetés átadás 5. Együtt.jpg
Kádár Andrea Beatrix Magyar Bányászatért kitüntetésének átadása
Köszönetnyilvánítás Holnapy László kabinetfőnöknek 3..jpg
Köszönetnyilvánítás Holnapy László kabinetfőnöknek
Köszönetnyilvánítás Schanda Tamás miniszterhelyettesnek 4..jpg
Köszönetnyilvánítás Schanda Tamás miniszterhelyettesnek
ZIRO9802.jpg
017_IroZ.jpg
Az ünnepség résztvevői
Zengjük el szerencse fel! Zoltay Ákos előadásában másolata.jpg
Zengjük el szerencse fel!
Zoltay Ákos előadásábanEgyüttműködési keretmegállapodás aláírása
A bányászat is fellép a fenntarthatósági fordulat megvalósítása érdekében

A Greenology – Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont a Magyar Bányászati Szövetséggel együttműködve törekszik a hazai építésgazdaság zöld és innovatív továbbfejlesztésére, valamint a fenntarthatósági fordulat elősegítésére.

A Greenology – Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont képviseletében Huszár Barbara alprojektvezető november 11-én Együttműködési Keretmegállapodást írt alá Homonnay Ádámmal, a Magyar Bányászati Szövetség elnökével.

A Tudásközpont elsődleges célja, hogy támogassa a hazai gazdaság valamennyi szereplőjét a zöld és fenntartható átállásban, elősegítve az ágazati változásokat elindító innovatív termékek és technológiák piacra jutását, valamint a legjobb zöldinnovációs gyakorlatok hazai implementálását. Az eredmények eléréséhez elengedhetetlen a vállalati szféra együttműködése, szerencsére a magyarországi vállalkozások aktív részvételét tapasztalhatjuk – hangsúlyozta a Tudásközpont képviselője.

Az építésgazdaság zöldinnovációval, zöldgazdasággal és fenntarthatósággal kapcsolatban felmerülő kérdéseinek megvitatása érdekében a Tudásközpont platformot hozott létre a szakmai és érdekképviseleti szervezetek vezetőinek bevonásával. A Zöldinnovációs Építésgazdasági Kerekasztal havi rendszerességgel megtartott ülései alkalmával a Kerekasztal tagjai a Tudásközpont hazai építésgazdaság aktuális zöldinnovációs kérdéseire fókuszáló kutatási projektjének sikeres megvalósításában is együttműködnek.

A Magyar Bányászati Szövetség és a Tudásközpont a jövőben közös erővel támogatják az építésgazdaság zöldinnovációs és fenntarthatósági törekvéseit, valamint a szakemberek, vállalkozások, kutatók, oktatók és felsőoktatásban részt vevő hallgatók ezirányú fejlődését.

Az együttműködési megállapodás letölthető innen.

A megállapodás aláírása.png
A megállapodás aláírói
Huszár Barbara - Homonnay Ádám
Aláírás után.png
Pohárköszöntő az együttműködésre.pngBÁNYÁSZNAP ORSZÁGOS KÖZPONTI ÜNNEPSÉGE
2021 szeptember 2. GYÖNGYÖS
Ünnepi elnökség teljes létszámban.JPG
A 71. Bányásznap országos központi ünnepsége végre ismét személyes részvétellel kerülhetett megrendezésre Gyöngyösön a GYÖNGYÖK Mátra Művelődési Központban. Hagyományosan az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Magyar Bányászati Szövetség, a Bánya és Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és házigazdaként az MVM Mátra Energia Zrt. közös szervezésében.

Az érkezőket a Bányász Kultúráért Alapítvány Fúvószenekara hangulatos műsorával köszöntötte.

A színpadon az ünnepi elnökség tagjai:
Prof. Dr. Palkovics László miniszter, Innovációs és Technológiai Minisztérium
Dr. Fónagy János országgyűlési képviselő, a nemzeti vagyonért felelős parlamenti államtitkár, miniszter-helyettes
Kovács Pál a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár
Kádár Andrea Beatrix az Innovációs és Technológiai Minisztérium energetikáért felelős helyettes államtitkára
Horváth Péter János a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke
Dr. Fancsik Tamás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat elnöke
Kóbor György az MVM Energetika Zrt. elnök-vezérigazgatója
Oravecz Zsolt az MVM Mátra Energia Zrt. vezérigazgatója
Homonnay Ádám a Bányászati Szövetség elnöke
Rabi Ferenc a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete elnöke
Dr. Hatala Pál Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke
Prof. Dr. Mucsi Gábor a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar dékánja
Dr. Zoltay Ákos az MBSZ főtitkára, az ünnepség levezetője

A Cantus Corvinus énekkar színpadi közreműködésével a Magyar Himnusz együttes eléneklését követően levezetőként Dr. Zoltay Ákos az MBSZ főtitkára köszöntötte az ünnepség résztvevőit és névszerinti bemutatással az ünnepi elnökség tagjait, majd 1 perces néma felállásra szólított az elhunyt bányász társak emlékezetére.

A központi ünnepséget Rabi Ferenc a BDSZ elnöke nyitotta meg.

Prof. Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter erőt és hitet adó ünnepi beszédében méltatta a Bányásznapot, a bányászatban dolgozókat.

Ünnepi beszédében hangsúlyozta: az energiaforrások iránti folyamatos és egyre növekvő kereslet, a zavartalan, biztonságos és megfizethető árú ellátás garantálása fenntarthatóbb, hatékonyabb és innovatívabb megoldások fejlesztését és bevezetését teszi szükségessé.

A legfontosabb feladatok közé sorolta a világjárvány közvetlen következményeinek kezelését, kedvezőtlen hatásainak ellensúlyozását. A magyar kormány is a gazdaság lehető leggyorsabb újraindításán, versenyképességének megőrzésén és megerősítésén dolgozik.
A kormány a bányászatban dolgozóknak is a lehető legvonzóbb jövőképet akarja kínálni.
A miniszter kiemelkedőnek nevezte az ágazat eredményeit, ismertetve, hogy a kitermelt nyersanyagok mennyisége 2016 és 2019 között átlagosan 28 százalékkal nőtt. Kiemelkedő a kőolajtermelés, amely 61 százalékkal bővült. A nemfémes nyersanyagoknál is erőteljes volt a termelés bővülése: a kitermelt cement és mészipari nyersanyagok mennyisége 13 százalékkal, az építő- és díszítőkő 52 százalékkal, a homok 96 százalékkal, a kavics közel 70 százalékkal nőtt, a kerámiaipari nyersanyagok mennyisége 48 százalékkal emelkedett.
Az elmúlt években a geotermikus energia hasznosítása is bővült, reméljük, hogy ez a tendencia folytatódik. Az intenzív termelésnövekedés jól mutatja, hogy a bányászat perspektivikus jövő elé néz
A jövő érdekében új alapokra helyezik a bányajáradék számítását. A földgáz esetében a gázpiac áraihoz kötik, az olajnál minőségi kritériumokat vezetnek be - közölte. "A világjárvány közvetlen következményeinek kezelése, hatásainak ellensúlyozása érdekében megújítjuk az építő-alapanyagok kitermelésére vonatkozó szabályozást" - jelentette ki.
A miniszter közölte, hogy dolgoznak a távolabbi jövő szabályozásán is, amelynek az új Nemzeti Energiastratégia lesz az alapja. "Legfőbb célunk az energiapolitika és klímapolitika közötti összhang megteremtése" - mondta.

Dr. Fónagy János miniszterhelyettes is ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta, hogy stabil hátteret, jövőképet akarnak adni a környéken élőknek 2025 utánra is. Az új energiatermelő egységeket harminc évre tervezik. Fontos a foglalkoztatás megtartása, a térségfejlesztés. A bányászat továbbra is stratégiai ágazat, az ásványkincsek pedig valóban kincset jelentenek az országnak. Leszögezte, kemény versenyben kell helytállni, s köszönte a bányászok munkáját az ország építésében.

A köszöntőt követően a Cantus Corvinus énekkar Mendelsshon: „Őszi dal” előadásával kedveskedett a résztvevőknek.

Az ünnepség felemelő részeként – immár hagyományosan került sor – a bányászatban/ bányászatért kiemelkedő teljesítményt nyújtók részére kitüntetések átadására.

Prof. Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter „Kiváló Bányász” kitüntető címeket-, Miniszteri Elismerő Okleveleket adományozott és átadta a „Magyar Bányászatért” Életmű Díjakat, illetve szakmai érdemérmeket.

A több évtizedes munkásságuk elismerésére szolgáló „Bányász Szolgálati Okleveleket Homonnay Ádám az MBSZ- és Rabi Ferenc a BDSZ elnökei adták át.

Az ünnepség keretében továbbá Rabi Ferenc a BDSZ elnöke bányásztelepülési polgármesterek „Bányász gyűrüt” illetve BDSZ Művészeti Nívódíjakat adományozott.

Az elismerések átadását követően a Cantus Corvinus énekkar színvonalas előadásában került eléneklésre a „Jöjj el napfény” dal a Hair című filmből.

Az ünnepség hivatalos része – énekkari közreműködéssel – a Bányász Himnusz közös eléneklésével zárult.

Az állófogadáson – az ünnepség házigazdájaként – pohárköszöntőt mondott Oravecz Zsolt MVM Mátra Energia Zrt. vezérigazgatója.

Köszönjük az ünnepi beszédeket, az elismerések adományozását, a bányászatban dolgozóknak az ország biztonságos energia- és nyersanyagellátás érdekében végzett kiemelkedő munkáját, az ünnepség sikeres rendezését!
A kitüntetetteknek gratulálunk!

A Bányásztársadalomnak a Bányásznap helyi ünnepségeinek megrendezéséhez sok sikert kívánunk!

A Magyar Társadalom egészének köszönjük, hogy a BÁNYÁSZNAP-ot velünk ünneplik!


JÓ SZERENCSÉT!
Prof. Dr. Palkovics László ünnepi beszéde 2..jpg
Prof. Dr. Palkovics László
ünnepi beszéde
Dr. Fónagy János miniszterhelyettes ünneoi köszöntője másolata.jpg
Dr. Fónagy János miniszterhelyettes
ünnepi köszöntője
Résztvevők 1.jpg Résztvevők 2.jpg
Szolgálati oklevél átadás Homonnay Rabi.JPG
Homonnay Ádám MBSZ és Rabi Ferenc BDSZ elnök
szolgálati oklevelet ad át,
(Háttérben a Cantus Corvinus énekkar)
Oravecz Zsolt vezérigazgató pohárköszöntője.jpg
Oravecz Zsolt vezérigazgató
pohárköszöntője
A 71. Bányásznap országos központi ünnepsége végre ismét személyes részvétellel kerülhetett megrendezésre Gyöngyösön a GYÖNGYÖK Mátra Művelődési Központban. Hagyományosan az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Magyar Bányászati Szövetség, a Bánya és Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és házigazdaként az MVM Mátra Energia Zrt. közös szervezésében.

Az érkezőket a Bányász Kultúráért Alapítvány Fúvószenekara hangulatos műsorával köszöntötte.

A színpadon az ünnepi elnökség tagjai:
Prof. Dr. Palkovics László miniszter, Innovációs és Technológiai Minisztérium
Dr. Fónagy János országgyűlési képviselő, a nemzeti vagyonért felelős parlamenti államtitkár, miniszter-helyettes
Kovács Pál a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár
Kádár Andrea Beatrix az Innovációs és Technológiai Minisztérium energetikáért felelős helyettes államtitkára
Horváth Péter János a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke
Dr. Fancsik Tamás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat elnöke
Kóbor György az MVM Energetika Zrt. elnök-vezérigazgatója
Oravecz Zsolt az MVM Mátra Energia Zrt. vezérigazgatója
Homonnay Ádám a Bányászati Szövetség elnöke
Rabi Ferenc a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete elnöke
Dr. Hatala Pál Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke
Prof. Dr. Mucsi Gábor a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar dékánja
Dr. Zoltay Ákos az MBSZ főtitkára, az ünnepség levezetője

A Cantus Corvinus énekkar színpadi közreműködésével a Magyar Himnusz együttes eléneklését követően levezetőként Dr. Zoltay Ákos az MBSZ főtitkára köszöntötte az ünnepség résztvevőit és névszerinti bemutatással az ünnepi elnökség tagjait, majd 1 perces néma felállásra szólított az elhunyt bányász társak emlékezetére.

A központi ünnepséget Rabi Ferenc a BDSZ elnöke nyitotta meg.

Prof. Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter erőt és hitet adó ünnepi beszédében méltatta a Bányásznapot, a bányászatban dolgozókat.

Ünnepi beszédében hangsúlyozta: az energiaforrások iránti folyamatos és egyre növekvő kereslet, a zavartalan, biztonságos és megfizethető árú ellátás garantálása fenntarthatóbb, hatékonyabb és innovatívabb megoldások fejlesztését és bevezetését teszi szükségessé.

A legfontosabb feladatok közé sorolta a világjárvány közvetlen következményeinek kezelését, kedvezőtlen hatásainak ellensúlyozását. A magyar kormány is a gazdaság lehető leggyorsabb újraindításán, versenyképességének megőrzésén és megerősítésén dolgozik.
A kormány a bányászatban dolgozóknak is a lehető legvonzóbb jövőképet akarja kínálni.
A miniszter kiemelkedőnek nevezte az ágazat eredményeit, ismertetve, hogy a kitermelt nyersanyagok mennyisége 2016 és 2019 között átlagosan 28 százalékkal nőtt. Kiemelkedő a kőolajtermelés, amely 61 százalékkal bővült. A nemfémes nyersanyagoknál is erőteljes volt a termelés bővülése: a kitermelt cement és mészipari nyersanyagok mennyisége 13 százalékkal, az építő- és díszítőkő 52 százalékkal, a homok 96 százalékkal, a kavics közel 70 százalékkal nőtt, a kerámiaipari nyersanyagok mennyisége 48 százalékkal emelkedett.
Az elmúlt években a geotermikus energia hasznosítása is bővült, reméljük, hogy ez a tendencia folytatódik. Az intenzív termelésnövekedés jól mutatja, hogy a bányászat perspektivikus jövő elé néz
A jövő érdekében új alapokra helyezik a bányajáradék számítását. A földgáz esetében a gázpiac áraihoz kötik, az olajnál minőségi kritériumokat vezetnek be - közölte. "A világjárvány közvetlen következményeinek kezelése, hatásainak ellensúlyozása érdekében megújítjuk az építő-alapanyagok kitermelésére vonatkozó szabályozást" - jelentette ki.
A miniszter közölte, hogy dolgoznak a távolabbi jövő szabályozásán is, amelynek az új Nemzeti Energiastratégia lesz az alapja. "Legfőbb célunk az energiapolitika és klímapolitika közötti összhang megteremtése" - mondta.

Dr. Fónagy János miniszterhelyettes is ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta, hogy stabil hátteret, jövőképet akarnak adni a környéken élőknek 2025 utánra is. Az új energiatermelő egységeket harminc évre tervezik. Fontos a foglalkoztatás megtartása, a térségfejlesztés. A bányászat továbbra is stratégiai ágazat, az ásványkincsek pedig valóban kincset jelentenek az országnak. Leszögezte, kemény versenyben kell helytállni, s köszönte a bányászok munkáját az ország építésében.

A köszöntőt követően a Cantus Corvinus énekkar Mendelsshon: „Őszi dal” előadásával kedveskedett a résztvevőknek.

Az ünnepség felemelő részeként – immár hagyományosan került sor – a bányászatban/ bányászatért kiemelkedő teljesítményt nyújtók részére kitüntetések átadására.

Prof. Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter „Kiváló Bányász” kitüntető címeket-, Miniszteri Elismerő Okleveleket adományozott és átadta a „Magyar Bányászatért” Életmű Díjakat, illetve szakmai érdemérmeket.

A több évtizedes munkásságuk elismerésére szolgáló „Bányász Szolgálati Okleveleket Homonnay Ádám az MBSZ- és Rabi Ferenc a BDSZ elnökei adták át.

Az ünnepség keretében továbbá Rabi Ferenc a BDSZ elnöke bányásztelepülési polgármesterek „Bányász gyűrüt” illetve BDSZ Művészeti Nívódíjakat adományozott.

Az elismerések átadását követően a Cantus Corvinus énekkar színvonalas előadásában került eléneklésre a „Jöjj el napfény” dal a Hair című filmből.

Az ünnepség hivatalos része – énekkari közreműködéssel – a Bányász Himnusz közös eléneklésével zárult.

Az állófogadáson – az ünnepség házigazdájaként – pohárköszöntőt mondott Oravecz Zsolt MVM Mátra Energia Zrt. vezérigazgatója.

Köszönjük az ünnepi beszédeket, az elismerések adományozását, a bányászatban dolgozóknak az ország biztonságos energia- és nyersanyagellátás érdekében végzett kiemelkedő munkáját, az ünnepség sikeres rendezését!
A kitüntetetteknek gratulálunk!

A Bányásztársadalomnak a Bányásznap helyi ünnepségeinek megrendezéséhez sok sikert kívánunk!

A Magyar Társadalom egészének köszönjük, hogy a BÁNYÁSZNAP-ot velünk ünneplik!


JÓ SZERENCSÉT!
1054 Budapest, Báthory u. 7. I. em. 7.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 814
Telefon: +36-30-9518-207
E-mail: mbsz@mabsz.hu
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.