Banyaszkalapacs.gif
    
Frissitve:
2023. december 6.

mbsz_logo_88.jpg

Magyar Bányászati Szövetség
1054 Budapest, Báthory u. 7. I. em. 7.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 814
Telefon: +36-1-269-0340
E-mail: mbsz@mabsz.hu
 
 

 

Archívum 2011
Szt. Borbála napi Országos Központi Ünnepség 2011.

Borb  2011  elnökség.jpg
2011. december 2-án a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Magyar Bányászati Szövetség, a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete, valamint az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület közös szervezésében került megrendezésre az idei Szt. Borbála napi országos központi ünnepség.
Az elnökségi asztalnál helyett foglalt Dr. Latorcai János az Országgyűlés alelnöke, Bencsik János a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, Horváth Péter a Magyar Energia Hivatal elnöke, Jászai Sándor a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke, Holoda Attila a Magyar Bányászati Szövetség elnöke, Rabi Ferenc a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke, Dr. Nagy Lajos az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke, Dr. Tihanyi László a Miskolci Egyetem dékánja, valamint Dr. Zoltay Ákos az ünnepség levezetője.
Ünnepi köszöntőt mondott Dr. Latorcai János az Országgyűlés alelnöke, úgy is mint a „Szt. Borbála érem” kitüntetést 1993-ban alapító és első ízben átadó miniszter, valamint Bencsik János a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klíma és energiaügyért felelős államtitkára.
Köszöntötte az ünnepség résztvevőit Holoda Attila az MBSZ elnöke is, ezután kerültek átadásra a kitüntetések, majd Szt. Martin zenei műsora hangzott el.
Az ünnepség hivatalos része a Bányász Himnusz és a Kohász Himnusz eléneklésével zárult, az ezt követő állófogadáson Dr. Nagy Lajos az OMBKE elnöke mondott pohárköszöntőt.
Borbála 2011 Latorcai.jpg
Dr. Latorci János
az Országgyűlés alelnöke
Borbála 2011 Bencsik.jpg
Bencsik János
NFM államtitkár

Bányásznap Országos központi ünnepsége 2011
az elnökség.JPG

A bányásznapi ünnepségek történetében elsőként valósult meg az, hogy a hagyományosan a szénbányászat, a szénhidrogén bányászat, az ércbányászat vonzáskörzetétől, fellegváraitól eltérően Tokajban, az építőipari ásványi nyersanyag (Andezit, Perlit) bányászatáról híres térségben tartottuk az országos központi bányásznapi ünnepséget. Szeretnénk ezzel is felhívni a társadalom figyelmét arra – a nemzetgazdaság szempontjából ma is jelentős – bányászati ágazatra, mely nélkül az infrastrukturális fejlesztések nem tudnának megvalósulni!

Az ünnepség a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Magyar Bányászati Szövetség, a Bánya-, Energia-és Ipari Dolgozók Szakszervezete, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, a COLAS-Északkő Kft., a Perlit-92 Kft., valamint az ünnepségnek helyszínt adó Tokaj Város Önkormányzata közös szervezésében került megrendezésre.

Az elnökségi asztalnál helyet foglalt: Bencsik János a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, Horváth Péter a Magyar Energia Hivatal elnöke, Jászai Sándor a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke, Holoda Attila a Magyar Bányászati Szövetség elnöke, Rabi Ferenc, a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete elnöke, Dr. Nagy Lajos az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke, Dr. Tihanyai László a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar dékánja, Cseh Zoltán a COLAS Északkő Kft. ügyvezető igazgatója, Ernyey Ibolya a Szénhidrogén-bányászati Tagozat társelnöke, Dr. Farkas Géza, a Perlit 92 Kft. ügyvezetője, Májer JánosTokaj Város polgármestere, valamint Dr. Zoltay Ákos a Magyar Bányászati Szövetség ügyvezető főtitkára, az ünnepség levezető elnöke.

A levezető köszöntése után szavalat következett, majd Rabi Ferenc a BDSZ elnöke nyitotta meg az ünnepséget. Ünnepi beszédet mondott Bencsik János államtitkár, majd Holoda Attila az MBSZ elnöke és Májer János Tokaj város polgármestere köszöntötte az ünnepség résztvevőit.
Ezután miniszteri kitüntetések és a szakmai szervezetek kitüntetései kerültek átadásra. Az ünnepséget követő állófogadáson Cseh Zoltán, a COLAS Északkő Kft. ügyvezető igazgatója mondott pohárköszöntőt.
elnökség 2011.jpg r-EJ0147823.jpg
H.Attila 2011.jpg
közönség 2011.jpg fokos2.JPG
Március 15-ei Nemzeti ünnepünk bányászati kitüntetettjei


A Magyar Köztársaság elnöke

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE kitüntetésben részesítette Dr. Havelda Tamást, a Vértesi Erőmű Zrt. bányászati igazgatóját, az MBSZ Szénbányászati Tagozat társelnökét „A mélyműveléses szénbányászatban végzett közel négy évtizedes kiemelkedő szakmai munkássága, szakmai-, tudományos- és közéleti tevékenysége” elismeréseként.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT kitüntetésben részesítette Ernyey Ibolyát a magyar Horizont Energia Kft. ügyvezetőjét, az MBSZ Szénhidrogén-bányászati Tagozat társelnökét „A szénhidrogén bányászatban a kutatás-termelés fejlesztésében - az Ország energia ellátásának biztonsága érdekében - kifejtett több mint egy évtizedes kiemelkedően sikeres szakmai munkássága” elismeréseként.

A nemzeti fejlesztési miniszter

PROMÉTHEUSZ Díj kitüntetésben részesítette Salzinger Györgyöt, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal osztályvezetőjét, a bányászati szakigazgatásban – különösen a gázipari és építésügyi területen - végzett kiemelkedően magas színvonalú munkája elismeréseként. (külföldi kiküldetése miatt kitüntetését később veszi át.)

MINISZTERI ELISMERÉS kitüntetésben részesítette Dr. Kovács Gábort, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal osztályvezetőjét, a „bányászati-földtani szakigazgatásban nyújtott kimagasló munkájáért, különösen az informatikai eszközök nyújtotta lehetőségek széles körű fejlesztéséért, alkalmazásáért”

A kitüntetéseket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Március 15-ei kitüntetési ünnepségén Dr. Fellegi Tamás miniszter adta át.

mbsz1.jpg
Dr. Havelda Tamás és Ernyey Ibolya
mbsz2.jpg
Dr. Fellegi Tamás miniszter, Ernyey Ibolya
EUROMINES – MBSZ NEMZETKÖZI KONFERENCIA
Magyarország EU soros elnöksége jegyében a Radisson Blue Béke Hotelben
2011. március 9. Budapest


LOGO.jpg

Magyarország EU soros elnöksége jegyében, a hivatalos szakmai programok részeként – a soros elnökségi logó használata engedélyének birtokában – a bányászat egészét érintő, 120 fős sikeres nemzetközi konferencia került megrendezésre Budapesten 2011. március 9-én a EUROMINES EU szakmai szövetség és a Magyar Bányászati Szövetség közös szervezésében.

A konferencia védnökei a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Magyar Energia Hivatal, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal volt.

A „Mértékadó és legjobb gyakorlatok az EU kitermelőiparában – Megfelelni az elvárásoknak” című konferenciát magyarországi fővédnökként Horváth Péter a Magyar Energia Hivatal elnöke nyitotta meg.

Az ágazat EU szintű jelentőségét Európai Bizottság Vállalkozási Főigazgatósága részéről Ms. Antje Wittenberg méltatta. Az előadások a tagállami jó gyakorlatok bemutatásával járultak hozzá a konferencia nemzetközi sikeréhez.

A konferencia – melynek célja az EU energia- és ásványi nyersanyag ellátási biztonsága, a biztonságos munkavégzés és a társadalmi elvárásoknak való megfelelés, a foglalkoztatás jó példáinak bemutatása - különlegessége volt, hogy a résztvevők a tagállami nemzeti bányász díszegyenruhájukat viselték, ezzel is felhívták a figyelmet az EU szintű szakmai összefogásra, az ágazat EU szinten is valódi értékteremtő képességére, jelentőségére.

A hazai jó gyakorlatok az MBSZ Szénhidrogén-bányászati-, Szénbányászati-, Érc- és ásványbányászati-, továbbá az Adalékanyag (kő-, kavics-, homok és agyagbányászati) tagozatai részéről kerültek bemutatásra.
Conf_Budapest_03s.jpg Conf_Budapest_05s.jpgÉves rendes közgyűlés, 2011. február 25.
kgy. elnökség.bmp
A Magyar Bányászati Szövetség 2011. február 25-én tartotta éves rendes közgyűlését.

Először Jászai Sándor, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke tájékoztatta a résztvevőket a bányászati hulladékokkal kapcsolatos intézkedésekről, majd Dr. Bircher Erzsébet, a Soproni Bányászati Múzeum igazgatójának tájékoztatója hangzott el a Múzeum tevékenységéről, helyzetéről.
A hivatalos részben Dr. Zoltay Ákos ügyvezető főtitkár beszámolt a Szövetség 2010 évi tevékenységéről, tájékoztatott az együttműködési megállapodásokról, új tagfelvételekről, valamint a Magyarország EU soros elnökség időszakában tervezett – programokról, feladatokról. Végül az MBSZ költségvetési beszámolója hangzott el.

A közgyűlésen került sor a Magyar Bányászati Szövetség és a Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület között létrejött EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ünnepélyes aláírására.
Aláírás.bmp kézfogás.bmp
1054 Budapest, Báthory u. 7. I. em. 7.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 814
Telefon: +36-30-9518-207
E-mail: mbsz@mabsz.hu
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.