Banyaszkalapacs.gif
    
Frissitve:
2023. december 6.

mbsz_logo_88.jpg

Magyar Bányászati Szövetség
1054 Budapest, Báthory u. 7. I. em. 7.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 814
Telefon: +36-1-269-0340
E-mail: mbsz@mabsz.hu
 
 

 

Archívum 2012
SZT. BORBÁLA NAPI ORSZÁGOS KÖZPONTI ÜNNEPSÉG
Borbála elnökség 2012.JPG
A Szt. Borbála napi országos központi ünnepség 2012. december 4-én került megrendezésre a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM), a Magyar Bányászati Szövetség (MBSZ), a Bánya- Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ), az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) közös szervezésében, a minisztérium Margit körúti székházának földszinti Színháztermében.
Az elnökségi asztalnál helyet foglalt Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter, Jászai Sándor az MBFH elnöke, Palásthy György az MBSZ elnöke, Rabi Ferenc a BDSZ elnöke, Dr. Lengyel Károly az OMBKE főtitkára, Dr. Tihanyi László és Dr. Gácsi Zoltán a Miskolci Egyetem dékánjai, valamint Dr. Zoltay Ákos az ünnepség levezetője.
Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter mondott ünnepi beszédet. Dr. Latorcai János az országgyűlés alelnökeként a parlamenti ülés megnyitójában megemlékezett védőszentünkről, Szent Borbáláról és köszöntötte a valódi értékteremtő ágazatban dolgozókat, a Bányász- és Kohásztársadalom egészét, melyet videó-üzenetben tekinthetett meg az ünneplő közönség. Ezután köszöntötte a résztvevőket Palásthy György az MBSZ elnöke és Dr. Lengyel Károly az OMBKE főtitkára, majd átadásra kerültek a miniszteri és szakmai kitüntetések. Az állófogadás előtt idén is színvonalas műsorral kedveskedett Szt. Martin. Pohárköszöntőt Dr. Holoda Attila, az MBSZ ex-elnöke mondott.
20121204123.jpg 20121204127.jpg
Másolat - 20121204124.jpg 20121204126.jpg
20121204128.jpg 20121204134.jpg
20121204136.jpg 20121204137.jpg
Bányásznap országos központi ünnepsége Eger
jo_szerencset20120830.jpg
Az Országos központi bányásznapi ünnepség az EGER Hotel „Liget” Konferencia termében került megrendezésre, 2012 augusztus 30-án.

A pulpituson az elnökségi asztalnál helyet foglalt Németh Lászlóné a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium minisztere, Bencsik János az Országgyűlés GIB Energetikai bizottságának elnöke, Dr. Fónagy János az NFM parlamenti államtitkára Dr. Holoda Attila az NFM helyettes államtitkára, Dr. Horváth Péter a Magyar Energia Hivatal elnöke, Jászai Sándor a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke, Palásthy György a Magyar Bányászati Szövetség elnöke, Rabi Ferenc a Bánya- Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete elnöke, Dr. Nagy Lajos az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke, Dr. Tihanyi László a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar dékánja, Szabó Róbert a Heves Megyei Közgyűlés elnöke, Horváth László országgyűlési képviselő, Heves megyei kormánymegbízott, Habis László Eger város polgármestere, valamint Dr. Zoltay Ákos az MBSZ főtitkára, az ünnepség levezetője.

Az ünnepség a Magyar Himnusz közös eléneklésével kezdődött, majd a levezető a rendező szervezetek nevében köszöntötte a bányászatban dolgozókat, az ünnepség résztvevőit, az ünnepi elnökséget (név szerinti bemutatással). Majd 1 perces néma felállásra szólít, a bányászatban elhunytak emlékére.

A tisztelgő főhajtást követően Dánielfy Zsolt a Gárdonyi Géza színház színművészének előadásában Kopré József: „Én
láttam őket....” című verse hangzott el.

Az ünnepség megnyitóját Rabi Ferenc a BDSZ elnöke tartotta, majd ünnepi beszédet Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter mondott. Ezt követően az ünnepség helyi házigazdájaként Dr. Nagy Lajos az OMYA Hungária Kft. ügyvezető igazgatója, az OMBKE elnöke, valamintPalásthy György, az MBSZ frissen megválasztott elnöke szólt az ünneplőkhöz.

A nemzeti fejlesztési miniszter „Kiváló Bányász” és „MINISZTERI ELISMERÉS” kitüntetéseket adott át, majd átadta a „MAGYAR BÁNYÁSZATÉRT – KÖSZÖNJÜK ELNÖK ÚR!” kitüntetéseket az MBSZ jubileuma alkalmából, a Szövetség korábbi elnökeinek, akik funkciójukat az elmúlt 20 évben kiemelkedő szakmai rátermettséggel, a Szövetség iránti elkötelezettséggel látták el.

A BDSZ és az MBSZ elnöke „Bányász Szolgálati” és „Bányamentő Szolgálati” okleveleket adott át mindazoknak, akik több évtizeden át hűségesek maradtak a bányászathoz, továbbá átadásra kerültek a „Bányászati ágazati párbeszéd fejlesztéséért” kitüntetések.

Az OMBKE elnöke Bencsik János országgyűlési képviselő úrnak, az Országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottsága Energetikai Bizottság elnökének – az NFM korábbi államtitkárának – Szt. Borbála szobrot adott át.
A „Magyar Bányászatért” emlékérmek, továbbá a bányavállalkozások és a bányászati társszervetek részére fennállásuk, alapításuk, tevékenységük kezdetének jeles évfordulóját ünneplők jubileumi plakett kitüntetésben részesültek.

A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Elnöksége a településen élő aktív- és nyugdíjas bányászközösségek támogatásáért, a bányász emlékek és hagyományok ápolásáért a helyi szervezetek javaslatára emléklapot és ezüst bányászgyűrűt adományozott.

A kitüntetések átadásu után műsor következett, az Egri Gárdonyi Géza Színház művészeinek előadásában.

Az ünnepség a Bányász Himnusz eléneklésével zárult, ezt követően fogadásra került sor, ahol Dr. Holoda Attila, az NFM energetikáért felelős helyettes államtitkára mondott pohárköszöntőt.
Bányásznap 2012.jpg IMG_2358.JPG
Másolat - IMG_2330.JPG IMG_2365.JPG


A rendkívüli tisztújító közgyűlés határozatai
A Szövetség rendkívüli közgyűlése egyhangú szavazattal megválasztotta az MBSZ elnökévé Palásthy Györgyöt, (önálló képviseleti jogosultsággal), a MOL Nyrt. KTD integrált mezőbeni alkalmazások igazgatóját, illetve az MBSZ alelnökévé, (együttes képviseleti jogosultsággal), a Szénhidrogén Tagozat elnökévé Ernyey Ibolyát a Magyar Horizont Energia Kft. ügyvezető igazgatóját

Képviseleti jogosultságuk változatlanul hagyása mellett a Közgyűlés megerősítette tisztségükben - együttes képviseleti jogosultsággal – Cseh Zoltán, Derekas Barnabás és Kovacsics Árpád alelnököket, valamint önálló képviseleti jogosultsággal az MBSZ ügyvezető főtitkárát Dr. Zoltay Ákost.

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a DELCUADRA Kft. és az MB 2001. OLAJIPARI SZOLGÁLTATÓ Kft. belépési szándéknyilatkozatát és örömmel üdvözli a Magyar Bányászati Szövetség tagjai sorában.


RENDKÍVÜLI, TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÜLÉS
2012. Augusztus 30.


Tisztelt MBSZ Tagság! Tisztelt Tagvállalkozási Vezetők!

A Magyar Bányászati Szövetség rendkívüli tisztújító Közgyűlését a Bányásznap országos központi ünnepségét megelőzően

2012. augusztus 30-án (csütörtökön) 10.00 órai kezdettel
az Eger Hotel „Liget” Konferencia terem elkülönített részében (Eger Szálloda u. 1-3.)
rendezzük, melyre ez úton tisztelettel meghívom.

Az MBSZ Alapszabálya III. fejezet, 5 §. (1) bekezdés 1.2. pontja szerint rendkívüli közgyűlést kell összehívni 60 napon belül abban az esetben, ha a képviseleti jogosultságú tisztségviselőinek körében bármely indokból változás következne be.

Mint ismeretes, Szövetségünk elnöke Dr. Holoda Attila úr, a MOL Nyrt. Eurázsiai Kutatás-Termelés igazgatója, 2012. június 30-tól megvált a MOL Nyrt-től.

Az MBSZ számára is rendkívül megtisztelő, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr a 97/2012. (VIII. 9.) ME határozatával Dr. Holoda Attila urat 2012. augusztus 21-ei hatállyal a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárává nevezte ki (MK. 106/2012).

Alapszabályunk szerint az MBSZ elnöke a tagvállalkozások funkcióban lévő első számú vezetője, vagy bányászati vezetője lehet, ezért új elnököt kell választanunk.

Jelen választási ciklus hátralévő részében – delegálási jogával élve – a MOL Nyrt. Palásthy György urat a KTD integrált mezőbeni alkalmazások igazgatóját javasolja az MBSZ elnöki poszt betöltésére.

A rendkívüli tisztújító közgyűlés alkalmat ad az új tagfelvételek megerősítésére is, ennek szellemében a napirendek:

1. Az MBSZ új elnökének-, továbbá a Szénhidrogén Tagozat részéről egy – az MBSZ elnökségi munkájában évtizedes gyakorlattal rendelkező – új alelnök megválasztása.
2. Új tagfelvételek megerősítése.

A meghívásunk elfogadásában bízva, részvételi szándékáról válaszüzenetben szíves visszajelzését kérve, tisztelettel kívánok

Jó szerencsét!

Budapest, 2012. augusztus 13.

Dr. Zoltay Ákos
ügyvezető főtitkár s.k.


TÁJÉKOZTATÓ
a Magyar Bányászati Szövetség 2012. május 25-ei közgyűléséről
A Közgyűlés levezetője Dr. Holoda Attila, az MBSZ elnöke volt. Bejelentette, hogy a jelenléti ív tanúsága szerint – figyelemmel a csatolt írásos meghatalmazásokra is – a közgyűlés az egyes napirendi pontokhoz szükséges mértékben 88 %-os szavazati jogosultság birtokában határozatképes.

Az Alapszabály szerint írásban előzetesen meghirdetett – a közgyűlés által egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott – napirendje:

1. Tájékoztató a bányászatot érintő jogszabályváltozásokról, Előadó: Dr. Tamaga Ferenc az MBFH elnök-helyettese
2. Beszámoló az MBSZ elmúlt közgyűlés óta végzett tevékenységéről;
3. Az Alaptörvény, valamint „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló 2011. évi CLXXV. törvény kapcsán esedékessé vált Alapszabály módosítás, továbbá a 2011. évi mérlegbeszámoló elfogadása.
4. Aktuális feladatok.
5. Egyebek


1.napirendi pont: Tájékoztató a bányászatot érintő jogszabályváltozásokról

A napirend előadója Dr. Tamaga Ferenc az MBFH elnök-helyettese, felhatalmazást adott arra, hogy prezentációja csatolható a közgyűlési jegyzőkönyvhöz, illetve közzétételre kerülhet az MBSZ honlapján is.

Dr Tamaga Ferenc előadása (PowerPoint .ppt 3,58 Mbyte)

Hozzászólások:

Dr. Magyari Dániel ügyvezető igazgató hozzászólása:

Üdvözli, hogy Dr. Tamaga Ferenc elnökhelyettes úr tájékoztatója szerint az energiastratégia kiemelt céljává vált az energia importfüggőség csökkentése és kiemelt kérdés a jogi szabályozás egyszerűsítése. Sajnálatos, hogy a hétköznapi tapasztalatok ezt nem igazolják. Sőt, a jogszabály alkalmazás, engedélyezés kezd kiszámíthatatlanná válni. Néhány példát felsorol a héten tapasztalt anomáliákból (NATURA 2000-es területen meglévő objektum kiegészítését nem engedélyezték, párhuzamos eljárások folynak a katasztrófavédelem részéről a bányászati hulladék értelmezése körüli problémák). Felhívja a figyelmet a katasztrófavédelmi hatóság és a bányahatóság közötti hatáskör elhatárolás szükségességére.

Dr. Tamaga Ferenc az MBFH elnök-helyettese erre reagálva tájékoztatást adott arról, hogy Jászai Sándor elnök úr a szénhidrogén iparban keletkező bányászati hulladékok tekintetében egységes jogalkalmazás érdekében a bányakapitányságok részére értelmezést adott ki és az MBFH hamarosan az együttműködési megállapodás megújítása miatt egyeztetést tart a katasztrófavédelem vezetésével.

Törő György ügyvezető igazgató hozzászólása:

Az MBFH elnöki utasításban zárttá nyilvánította Magyarországot az energiahordozók-, illetve az ércek bányászatát illetően. Megfontolandó lenne ennek oldása a borsodi térség kisebb szénbányászati fejlesztéseit illetően, ahol a koncessziós eljárás jelentősen megnehezítené az újabb – a térségi szénellátást biztosító – bányanyitási kezdeményezéseket!

Dr. Tamaga Ferenc az MBFH elnök-helyettese erre reagálva elmondta, hogy ezt a kérdést – tekintettel arra, hogy a szenek esetében a zárttá nyilvánítás az MBFH elnökének közleménye alapján lépett hatályba – megvizsgálják, elősegítve a kisebb bányák mielőbbi megnyithatóságát, a különösen hátrányos helyzetű térség lakossági szénellátásának elősegítésére.

2. napirendi pont: Beszámoló az MBSZ elmúlt közgyűlés óta végzett tevékenységéről

Dr. Zoltay Ákos ügyvezető főtitkár beszámolója.

A főtitkári beszámoló a bányászat egészének helyzetét bemutató prezentációval indult, kiegészítve azokkal a kezdeményezésekkel, melyekkel az MBSZ a jogszabályalkotás folyamatában – javaslattételi lehetőségével élve – a bányászat működőképességét kívánja elősegíteni.

A prezentáció kiegészítéseképpen köszönetét fejezi ki az MBSZ javaslatok megalkotásában résztvevőknek, az MBSZ Jogi Bizottságának is.

Számos MBSZ jogszabály-módosítási javaslat született, melyek érvényesítésére lehetőséget ad a Bányatörvény módosításának ismételt megnyitása. Megfogalmazódtak azok a javaslatok is, melyek a bányászattal szembeni diszkrimináció feloldását célozzák (Országos Területrendezési Terv tv., helyi szabályozások, világörökség, kultúrtáj, helyi adók telekadók stb.) kérdéskörében. Fontos kérdés az önkormányzatok – bányászatot támogató – érdekeltségi rendszerének megteremtése, a hagyományőrzés fellegvárainak a bányászati múzeumoknak működési fenntarthatóságát biztosító szabályozások megvalósítása.

Kiemelendőek azok a módosító indítványok (bányászati technológiákhoz kapcsolódó gázolaj felhasználás jövedéki adó visszatérítés elérése, bányatelkekre kiterjesztett telekadó elkerülése, bányászati múzeumok működési támogatása) melyek az NFM cselekvési tervek, illetve az NGM bányászati iparstratégia véleményezése kapcsán is az MBSZ részéről megfogalmazódtak.

A bányászat társadalmi megítélésének formálása kapcsán fontos kezdeményezés a TEÁOR főtevékenység szerinti besorolásból adódó megalázóan kedvezőtlen helyzetkép módosítása, mely a KSH számbavétel korrekcióját, de legalább is bányajáradék bevallások kiegészítő kérdéseként a bányászatban foglalkoztatottak reális számbavételét célozza.

Az MBSZ érdekérvényesítő tevékenységében meghatározó az a munka mely a Tagozatok aktivitásából adódik a Nemzeti Energia Stratégia, a cselekvési tervek, az iparstratégiák kidolgozása, valamint a jogszabályalkotás véleményezése, illetve módosító javaslatok kezdeményezése és előkészítése kapcsán.

Kiemelendő a hazai országos szintű programokat, a nemzetközi együttműködéseket tagvállalati szinten történő támogatások megvalósítása.
Így a 2011 évi az EU Magyarországi soros elnökség jegyében rendezett:
- EUROMINES-MBSZ nemzetközi konferencia (Magyar Horizont Energia Kft. „arany-fokozatú” támogatása, a MOL Nyrt. MBSZ támogatása),
- a UEPG bizottsági ülések támogatása;
továbbá a hazai bányászati ünnepeink:
- a Bányásznap (COLAS Északkő Kft. – Perlit 92’ Kft. helyi rendezési támogatása);
- a Szent Borbála napi országos központi ünnepség megrendezésének (OMYA Hungária Kft., Kvarchomok Kft.)
támogatása;

Határozat: a közgyűlés az MBSZ tevékenységéről szóló beszámolót egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta.

3. napirendi pont: Az Alaptörvény, valamint „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló 2011. évi CLXXV. törvény kapcsán esedékessé vált Alapszabály módosítás, továbbá a 2011. évi mérlegbeszámoló elfogadása.

Dr. Zoltay Ákos ügyvezető főtitkár az MBSZ tevékenységéről szóló beszámoló folytatásaként ismertette a 2011. évi mérlegbeszámolót.

A gazdasági világvállság a magyar gazdaságra – különösen az építőiparra, ennek következtében az építőipari bányászatra – is drasztikusan hat ki. Ez érzékelhető az árbevétel arányos tagdíj-bevételeinek csökkenése következtében MBSZ gazdálkodásában is. A gazdálkodási helyzetet kedvezőtlenül befolyásolta továbbá az, hogy a nagyságrendjüket tekintve jelentősebb szerepet vállaló egyes tagvállalatok nehéz helyzete miatt nem-, vagy csak korlátozottan tudtak eleget tenni árbevétel-arányos tagdíjfizetési kötelezettségüknek.
Köszönet illeti mindazokat a Tagvállalatokat, akik teljesítették / teljesíteni tudták az önként vállalt tagdíjfizetési kötelezettségüket, illetve mindazoknak, akik ezen felül tagdíj-kiegészítéseikkel külön támogatták az MBSZ működőképességének fenntartását!

A működés fenntartása a korábbi évek tartalékainak felhasználásával, illetve a tagdíj kiegészítésekkel realizálódott.

Dr. Holoda Attila elnök: bejelentette, hogy a Közgyűlést megelőzően az MBSZ Elnöksége a költségvetési mérleg- beszámolót elfogadta és a tisztelt Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Megkérdezi, hogy van e valakinek kérdése, hozzászólása.

Kérdések, hozzászólások hiányában kéri a közgyűlést, hogy szavazzon az MBSZ költségvetési beszámolójának, mérlegének elfogadásáról.

Határozat: a Közgyűlés az MBSZ költségvetési beszámolóját, mérlegét egyhangúan – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta.

Dr. Holoda Attila elnök: bejelentette, hogy az Alaptörvény, valamint „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló 2011. évi CLXXV. törvény kapcsán esedékessé vált Alapszabály módosítás.

Tekintettel arra, hogy a civil törvény szerinti „közhasznúsági státusz” elnyerésének egyik feltétele a kettős könyvvitel – melyet a mérlegforduló napján 2012. december 31.-én - lehet realizálni, ezért az Alapszabály módosításra az MBSZ Elnökségének javaslata szerint csupán a triviális kérdések kapcsán kerül sor. A javaslat kiegészül néhány kérdéssel, nevezetesen az MBSZ angol nyelvű rövidített nevére, továbbá arra, hogy a működés támogatási lehetősége a tagíjon, tagdíj-kiegészítésen túl az „adomány” címén befizetett támogatásra is kiterjedhessen.

Határozat: a Közgyűlés az MBSZ alapszabály-módosító javaslatot egyhangúan – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadja.

4. napirendi pont: Aktuális feladatok
- Új tagfelvétel: az elmúlt évben az MBSZ Elnöksége által elfogadott FALCON-TXM Kft, valamint a KIPE-GRAVEL Kft. csatlakozási nyilatkozatát követően a RIKOPET Kft. is bejelentette, hogy az MBSZ tagja kíván lenni;
- A tagvállalatainknál bekövetkezett személyi változások miatt változik a képviseleti jogosultság nélküli elnökségi tagok összetétele. Ezúton is megköszönve Böhm Balázs, Jászberényi Zoltán és Dulházi István eddigi elnökségi tagok kiemelkedő munkáját, új elnökségi tagok megválasztását javasoljuk (Böhm Balázs úr helyett Merkl István urat a KÖKA Kft ügyvezető igazgatóját; Jászberényi Zoltán vezérigazgató úr helyett Fritsch László urat E.-ON igazgatósági tagját. Dúlházi István úr helyett nem választunk, mert a Dunai Kavicsüzemek Kft. a Duna-Dráva Cement Kft. része, Szarkándi János elnök-vezérigazgató úrral egyeztetve Ő képviseli az egész vertikumot az Elnökségben)


Dr. Holoda Attila elnök: kérte a közgyűlést, szavazzon a tagfelvétel, illetve az új - képviseleti jogosultság nélküli - elnökségi tagok elfogadásáról


Határozat: a közgyűlés az előterjesztéseket, egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta.

5. napirendi pont: Egyebek

Dr. Holoda Attila elnök: megállapította, hogy az egyebek napirend kapcsán hozzászólás nincs, megköszönte a részvételt, és a közgyűlést bezárta.
Gyászol a Bányásztársadalom
_DSC4962.JPGA MAGYAR BÁNYÁSZATI SZÖVETSÉG FELHÍVÁSATisztelt Elnök /Vezérigazgató/Igazgató Úr! Tisztelt Bányavállalkozó!


A bányavállalkozások, a bányászatban dolgozók nap, mint nap szembesülnek az ágazat pejoratív társadalmi és ennek következményeként a jogszabályokban is tükröződő megítélésével.
A társadalom a bányászatot még mindig a rendszerváltás időszakában lezajlott szénbányászati szerkezetátalakítással, a kényszerűen bekövetkezett mélyműveléses szénbánya bányabezárásokkal azonosítja. A külfejtéses bányászattal szemben pedig az utóbbi évtizedben különösen felerősödtek a helyi ellenszenvek, melyek érvanyagai az önkormányzati-, sőt az Országos Területrendezési Tervben is érvényesülnek. A bányászat egészére kiterjedően jelentős korlátozásokkal jár a NATURA 2000 lefedettségnek a természetvédelmi ökológiai folyosókkal történő kibővítése, valamint a világörökségi területek bővítése.

Mindezen tendenciák érvényesüléséhez nagyban járult hozzá a torz nemzetgazdasági statisztikai számbavétel is. Nevezetesen az, hogy a statisztikai számbavétel – még az alapvetően bányászatra alapozott vállalkozások esetében is – a vertikum főtevékenységi TEÁOR besorolása miatt gyakorlatilag eltünteti a vertikumba integrált bányászatot. Ezzel jelentősen csorbul az ágazat GDP-hez történő hozzájárulásának, valamint foglalkoztatottjainak számbavétele is.

A bányászat nemzetgazdasági jelentőségét torzító KSH adatok korrigálását csakis közös szakmai összefogással tudjuk elérni, melynek megalapozásához a csatolt adatlap kitöltését kérjük.

Az adatlap az ágazat nemzetgazdasági súlyának összesíthetősége mellett azt az újbóli MBSZ kezdeményezést is – nemzetgazdasági hatásvizsgálat bemutatásával – kívánja megalapozni, mely a közutakat egyáltalán nem terhelő bányászati technológiákhoz felhasznált gázolaj jövedéki adó részben, vagy egészben történő visszatérítés elérését is célozza.

A korrekt megítélés eléréséhez nélkülözhetetlen a teljes körű felmérés, melyben minden egyes bányászati tevékenységet is folytató vállalkozás erre vonatkozó adatai összesíthetőek legyenek.
Kérjük, hogy – lehetőleg január 25-ig történő – adatszolgáltatásával szíveskedjék segítségére lenni a valódi értékteremtő bányászati ágazatnak, hogy a nemzetgazdasági súlya-, GDP növelő képessége-, a foglalkoztatásban betöltött meghatározó szerepe ismét érvényesülhessen a társadalmi megítélés tekintetében is.
Köszönjük, hogy adatszolgáltatásával hozzájárul az ágazati célkitűzések megvalósításához!
Jó szerencsét!

Budapest, 2012. január 9.
Holoda Attila
elnök


1054 Budapest, Báthory u. 7. I. em. 7.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 814
Telefon: +36-30-9518-207
E-mail: mbsz@mabsz.hu
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.