Banyaszkalapacs.gif
    
Frissitve: 1
2023. IX. 25.

mbsz_logo_88.jpg

Magyar Bányászati Szövetség
1054 Budapest, Báthory u. 7. I. em. 7.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 814
Telefon: +36-1-269-0340
E-mail: mbsz@mabsz.hu
 
 

 

Archívum 2013
Szt. Borbála napi Országos központi ünnepség 2013. december 4.
Borbála 2013 004.jpg
A 2013 évi Szt. Borbála nap országos központi ünnepsége a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM), a Magyar Bányászati Szövetség (MBSZ), a Bánya- Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ), az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) közös szervezésében, december 4-én került megrendezésre a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet II. emeleti Dísztermében.

Az elnökségi asztalnál Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter, Bencsik János az Országgyűlés GIB Energetikai Albizottság elnöke, Dr. Dorkota Lajos a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke, Dr. Tamaga Ferenc a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökhelyettese, Palásthy György a Magyar Bányászati Szövetség elnöke, Rabi Ferenc a Bánya-, Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete elnöke, Dr. Nagy Lajos az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke, Dr. Szűcs Péter a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar dékánja, Dr. Gácsi Zoltán a Miskolci Egyetem Anyagtudományi Kar dékánja, valamint Dr. Zoltay Ákos a Magyar Bányászati Szövetség ügyvezető főtitkára, az ünnepség levezetője foglalt helyet.

A nemzeti fejlesztési miniszter ünnepi beszéde után, mivel személyesen nem tudott részt venni az ünnepségen, felolvasásra került Dr. Latorcai János országgyűlési képviselő, a Parlament alelnöke, a Szent Borbála érem miniszteri kitüntetést 1993-ban első ízben adományozó volt ágazati miniszter, levélben küldött jókívánságai.

A miniszteri kitüntetések átadása után Németh Lászlóné miniszter asszony részére az MBSZ, a BDSZ, és az OMBKE elnöke adta át Czakó Lajos fafaragó művész által kifejezetten Miniszter Asszony részére készített „Szent Borbála a bányászok védőszentje” műalkotást.

Ezután kerültek átadásra a szakmai kitüntetések, melyet követően Dr. Kovács Ferenc a Miskolci Egyetem emeritus professzora kért szót a bányászati hagyományok ápolása, kulturális örökségeinek kincseinek megőrzése érdekében.

Az ünnepség hivatalos részét követően, már hagyományosan Szt. Martin zenei műsora következett. Az állófogadás előtt Palásthy György az MBSZ elnöke mondott pohárköszöntőt.
Borbála 2013 006.jpg Borbála 2013 007.jpg
Borbála 2013 008.jpg Borbála 2013 009.jpg
Borbála 2013 016.jpg
2013. szeptember 18-ai rendkívüli közgyűlés
H A T Á R O Z A T A I


1. A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta az elmúlt közgyűlés óta végzett szövetségi tevékenységről, illetve a gazdálkodásról szóló beszámolót, tájékoztatót.

Az MBSZ külön köszönetet mond a Mátrai Erőmű Zrt. vezetésének, kollektívájának – kiemelten Dr. Valaska József úrnak az Igazgatóság elnökének, az MBSZ korábbi elnökének – a Bányásznap országos ünnepségének színvonalas megrendezéséért.

Az MBSZ közgyűlése köszöntötte a Bánya Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezetét, a munkavállalói társszervezetet a BDSZ megalakulásának 100. évfordulója alkalmából.

2. A közgyűlés az ALAPSZABÁLY-ban az aktualizálásokat, továbbá az új tagfelvétel feltételeinek módosítását, valamint a tagdíjnormáknak – az alágazatonkénti (tagozatonkénti) teherviselő képességet figyelembe vevő – korrekcióját, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadja azzal, hogy a szilárdásvány-bányászati tagozatok is felülvizsgálják vállalható tagdíjnormáikat.

Ezzel elfogadta az MBSZ Szénhidrogén-bányászati Tagozat határozatait:

„A Szénhidrogén-bányászati Tagozat – figyelemmel az ágazat érdekérvényesítésében a Szövetségre háruló, az utóbbi időben különösen növekvő feladatokra, valamint ennek kapcsán a működtetés finanszírozhatóságának tagozati szintű közteher viselésére – határozott a két évtizede gyakorlatilag változatlan tagfelvételi és tagdíjfizetési rendszer felülvizsgálatáról és korszerűsítéséről.

Ennek lényege, hogy az éves alaptagdíj mértékét – ha nem is az 1992 óta eltelt időszak inflációs rátájával növelten, de – két évtizedes stagnálás után 100.000.- HUF/év-ről 2013. január 1-jei hatállyal visszamenőleg 500.000.- HUF/év -re emeli.

Az árbevétel arányos tagdíj mértékét a módosítás változatlanul hagyja, figyelemmel a szavazati jogosultság felső határára, mely – a monopolhelyzet kialakulásának elkerülésére – továbbra is max. 100 szavazati mandátum / Tag lehet. (100.000.-HUF 1 szavazati mandátumot ad.)

A tagsági jogviszony súlyának megalapozását célzóan továbbá – a mindenkori csatlakozással/belépéssel összefüggésben 10.000.- USD mértékű egyszeri belépési tagdíj befizetésével kívánja biztosítani.

A Szövetséghez tartozás rangját kívánja továbbá emelni azzal, hogy a tagfelvétel során a csatlakozni kívánó vállalkozásnak – az MBSZ jelenlegi tagjai közül – három vállalkozás ajánlásával kell rendelkeznie, melyet a tevékenységének előzetes bemutatásával alapozhat meg.”

3. A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül sajnálattal veszi tudomásul Kovacsics Árpád úr lemondását az MBSZ alelnöki-, ércbányászati tagozatelnöki funkciójáról. Dr. Farkas Géza úrnak az Ércbányászati Tagozat elnökévé – ezzel az MBSZ együttes képviseleti jogosultságú alelnökévé – történő megválasztását (2 tartózkodással) elfogadja.

Külön sajnálatát fejezi ki azért, hogy a hazai bányászat egyik kiemelkedően fontos szegmense – a hazai bauxitbányászat fellegvára a MAL Zrt. Bauxitbányászati Divíziója – ez által Kovacsics Árpád úr vezérigazgató-helyettesi beosztása megszűnt. Sajnálattal tudomásul véve az MBSZ elnökségi választott tisztségéről való lemondását, egyúttal köszönetet mond neki az MBSZ alelnökeként, az Ércbányászati tagozat elnökeként – korábban az OMBKE (a Magyar Bányászatért arany emlékéremmel is kitüntetett) főtitkáraként – végzett kiemelkedő szakmai munkájáért.

4. A közgyűlés – megerősítve az MBSZ Elnökségének döntését – az O&G DEVELOPMENT Kft. felvételét 1 tartózkodással elfogadja.

Az O&G Development Kft. a Hollandiában bejegyzett, Közép Európában CH kutatást végző Sand Hill Petroleum B.V. 2013-ban alapult magyarországi leányvállalata.
Az O&G Development Kft. 2013-ban megvásárolta a RAG Hungary Centralt, ezáltal a Körös kutatási területen a kutatási jog és 4 bányatelek birtokosává vált, mint az OGD Central 100%-os tulajdonosa.
A kutatási munkát elkezdték, remélhetőleg 2014-ben a cégük további eredményeket tud majd felmutatni.Bányásznap országos központi ünnepsége 2013 augusztus 29. Gyöngyös
Elnökség2.jpg
A 2013 évi Országos központi bányásznapi ünnepség Gyöngyösön, a Mátra Művelődési Központban került megrendezésre a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Magyar Bányászati Szövetség, a Bánya- Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete, Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, valamint a Mátrai Erőmű ZRt. közös rendezésében.

Az elnökségi asztalnál helyet foglalt: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter, Bencsik János az Országgyűlés GIB Energetikai bizottságának elnöke, Dr. Dorkota Lajos a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke, Jászai Sándor a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke, Palásthy György a Magyar Bányászati Szövetség elnöke, Rabi Ferenc Bánya Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete elnöke, Dr. Szűcs Péter a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar dékánja, Horváth Péter a Magyar Villamos Művek ZRt. vezérigazgatója, Derekas Barnabás a Mátrai Erőmű ZRt. bányászati stratégiai igazgatója, Bernhard Lüschper a Mátrai Erőmű ZRt. felügyelő bizottságának tagja, Dr. Réthy Béla Gyöngyös város alpolgármestere, Dr. Zoltay Ákos a Magyar Bányászati Szövetség ügyvezető főtitkára, az ünnepség levezetője.

A kórusműsor és a szavalat után Rabi Ferenc a BDSZ elnöke nyitotta meg az ünnepséget. Ünnepi beszédet Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter mondott, majd üdvözölte a közönséget Palásthy György az MBSZ elnöke, Derekas Barnabás a Mátrai Erőmű Zrt. bányászati stratégiai igazgatója.
A miniszteri és a szakmai szervezetek kitüntetéseinek átadása után, az állófogadáson Derekas Barnabás, a Mátrai Erőmű ZRt. Igazgatóságának tagja, bányászati stratégiai igazgató mondott pohárköszöntőt.
DSC_0114-1.jpg DSC_0087-1.jpg
EU SZINTŰ "MINERAL'S DAY" RENDEZVÉNYOROZAT
Bányászati nyílt napok Magyarország 2013. május 24-26.
mabsz_20130524.jpg
A Magyar Bányászati Szövetség 2013. május 15.-ei mérlegbeszámoló-, és a tisztségviselőket funkciójukban megerősítő közgyűlése
1054 Budapest, Báthory u. 7. I. em. 7.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 814
Telefon: +36-30-9518-207
E-mail: mbsz@mabsz.hu
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.