Banyaszkalapacs.gif
    
Frissitve:
2022. május 28.

mbsz_logo_88.jpg

Magyar Bányászati Szövetség
1054 Budapest, Báthory u. 7. I. em. 7.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 814
Telefon: +36-30-9518-207
E-mail: mbsz@mabsz.hu
 
 

 

Szt. Borbála napi Országos központi ünnepség
2019. december 4.
getthumbnail.ash.jpeg


A Szt. Borála napi ünnepség a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat II. emeleti dísztermében került megrendezésre az Innovációs és Technológiai Minisztérium, aMagyar Bányászati Szövetség, a Bánya- Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete, valamint az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület közös szervezésében.

Az elnöki asztálnál helyet foglalt: Kádár Andrea Beatrix az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára, Prof. Dr. Szűcs Péter a Miskolci Egyetem Dékánja, Kovács Pál a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkára, Dr. Nyikos Attila a MEKH nemzetközi elnök-helyettese, Dr. Fancsik Tamás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat elnöke, Szakál Tamás, a Magyar Bányászati Szövetség elnöke, Rabi Ferenc, a Bánya- Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete elnöke, Dr. Hatala Pál az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke, valamint Dr. Zoltay Ákos a Magyar Bányászati Szövetség főtitkára, az ünnepség levezetője.


A parlament december 3-i ülésén napirend előtti felszólalásában Dr. Latorcai János az országgyűlés alelnöke (a Szt. Borbála érmet alapító korábbi ágazati miniszterünk) köszöntötte védőszentünk ünnepét. Ennek videofelvételét levetítették.

Ünnepi beszédet mondott Kádár Andrea Beatrix helyettes államtitkár, a bányászati szervezetek részéről az MBSZ és az OMBKE elnökei mondtak köszöntőt.

Az ünnepi beszédek elhangzása után Mészáros János Elek magánénekes előadása következett, majd „Szent Borbála érem” továbbá „Miniszteri Elismerő Oklevél” kitüntetéseket adott át Kádár Andrea Beatrix az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára.
A kitüntetések átadását követően „Szt. Martin” előadása hangzott el.

Ez után köszönetnyilvánító elismerésként „Szt. Borbála a bányászok védőszentje” ezüst emlékérmet adott át Szakál Tamás az MBSZ elnöke, Rabi Ferenc a BDSZ elnöke és Dr. Hatala Pál az OMBKE elnöke Kádár Andrea Beatrix helyettes államtitkár asszonynak és Kovács Pál államtitkárnak.
Átadásra kerültek továbbá életmű díj és „Magyar Bányászatért” szakmai elismerések, jubileumi plakettek, valamint pótlólag a 2019 évi Bányásznap alkalmából esedékes Bányász Szolgálati Oklevelek.

Az ünnepséget követő állófogadáson az ünnepségnek helyszínt adó házigazdaként Dr. Fancsik Tamás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat elnöke mondott pohárköszöntőt.
1.1.jpeg 1.jpeg
2.jpeg 3.jpeg
4.jpeg 5.jpeg
getthumbnail.ashx.jpeg köz.jpeg
8.jpeg 9.jpeg
EU Mineral’s Day „Bányászati Nyílt Napok
2019.
Bányásznap Országos központi ünnepség 2019.
IMG_4572.jpg
A 2019 évi Bányásznap országos központi ünnepsége Kazincbarcika várossá nyilvánításának 65. éves jubileuma jegyében a kazincbarcikai Egressy Béni Művelődési Központban került megrendezésre az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Magyar Bányászati Szövetség, a Bánya- Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, valamint Kazincbarcika Város Önkormányzata közös szervezésében.
A hivatalos program előtt az ünnepi elnökség koszorút helyezett el a bányász emlékműnél.

Az ünnepség elnöksége:

Dr. Fónagy János a Nemzeti Vagyonkezelésért Felelős Minisztérium miniszterhelyettese
Dr. Kaderják Péter az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára
Dr. Nyikos Attila a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnök-helyettese
Dr. Fancsik Tamás a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat elnöke
Szakál Tamás a Magyar Bányászati Szövetség elnöke
Rabi Ferenc a Bánya – Energia és Ipari Dolgozók Szakszervezete elnöke
Dr. Hatala Pál az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke
Prof. Dr. Szűcs Péter a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar dékánja
Klimon István Kazincbarcika Város alpolgármestere
Dr. Zoltay Ákos az MBSZ főtitkára, az ünnepség levezető elnöke

Az ünnepséget Rabi Ferenc a BDSZ elnöke nyitotta meg, ezt követően Dr. Kaderják Péter az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára, majd Dr. Fónagy János a Nemzeti Vagyonkezelésért Felelős Minisztérium miniszterhelyettese végül az ünnepség házigazdája Kazincbarcika Város Önkormányzata nevében Klimon István alpolgármester mondott köszöntőt.

Dányi Krisztián színművész szavalata után kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként Kiváló Bányász” kitüntető címek, valamint „Miniszteri Elismerő Oklevél” elismerések, illetve szakmai kitüntetések átadására került sor.

Az állófogadáson Grosz Ákos az ITM Energiagazdálkodási, Atomenergetikai és Bányászati Főosztály vezetője mondott pohárköszöntőt.

(A képeket teljes méretben egér jobb gomb, képek megjelenítésére kattintva lehet megnézni.)
IMG_4331.jpg IMG_4330.jpg
IMG_4602.jpg IMG_4797.jpg
IMG_5081.jpg IMG_5165 másolata.jpg
JUBILEUMI BÁNYÁSZATI NYÍLT NAPOK
2019. szeptember 21-22.


Mottó:

„A mindennapi élethez, a gazdaság innovációjához nélkülözhetetlen az ásványi nyersanyagok intelligens technológiájú hatékony kitermelése és hasznosítása…

A világod belőlük épül, általuk működik!”F E L H Í V Á S

A bányászatot népszerűsítő hazai rendezvények
a jubileumi „Bányászati Nyílt Napok”,
a „Kutatók éjszakája” egyetemi nyílt nap,

valamint a külfejtéses bányászati környezetben zajló sport rendezvények
a „MINEKRAFT Challenge 2019”

a nemzetgazdaság ásványi energiahordozó és nyersanyag ellátását biztosító – valódi értékteremtő – innovatív bányászati ágazat társadalmi elfogadottságának-, gyakorlati tudatformálással történő erősítését célzó rendezvénysorozatok szervezésére, rendezésére, aktív részvételre.


Fővédnök:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Védnökök:
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

(felkérésük folyamatban van)A Társadalom figyelme minden évben fókuszál ágazatunkra, a bányászatban dolgozók erkölcsi elismerését törvényileg biztosító ünnepeink a Bányásznap és védőszentünk Szent Borbála országos ünnepségei kapcsán. E jeles ünnepségeknek idén Borsod ad méltó helyszínt. A Bányásznap országos központi ünnepségének korábbi bányászvárosunk Kazincbarcika-, Szt. Borbála ünnepségünknek az „Alma Mater” Miskolci Egyetem ad méltó helyszínt, kapcsolódván a jeles jubileumaikhoz…

A hagyományőrzés rendkívül fontos, de az ágazat vállalkozásainak mindennapi működése-, ehhez a képzett munkaerő utánpótlása és a megújulni képes technológiai fejlesztések megvalósítása adhat hosszútávon biztosítékot. Ehhez elengedhetetlen a kormányzati mellett az ágazat társadalmi megítélése, a bányászat valódi értékteremtő képességének / tevékenységének méltó elismerése.

Mindezeket felismerve a Magyar Bányászati Szövetség – a bányászati társszervezetekkel együttműködve – felhívással fordul a Bányavállalkozások Vezetőihez, munkavállalóihoz, hogy adjanak lehetőséget arra, hogy környezettudatos országépítő tevékenységüket, az adott geológiai adottságok mellett végzett felelősségteljes munkájukat a bányaüzemek környező településeinek lakossága, valamint az ottani oktatási intézmények hallgatói-, tanulói megismerhessék, megkedvelhessék. Segítve őket a bányászati szakmák elsajátítását célzó pályaválasztási orientációban is.

Ez a törekvés tükröződik abban, hogy 10 év óta kétévente kerül megrendezésre EU-szerte a „Minerals Day” bányászati nyílt napok rendezvénysorozat, a bányászat társadalmi-, környezetvédelmi elfogadottságának-, elismertségének javítása, az ifjúság nevelése kapcsán. A rendezvénysorozat kiemelkedő eseménye volt a 2011 évi-, amikor is Magyarország Európa-úniós elnöksége idején és annak jegyében kerültek megrendezésre a bányászati nyílt napok. Ezt követően is egyre több bányavállalkozás és munkavállalóinak, valamint a bányászati társ szervezetek-, az „Alma Mater” összefogásával kapcsolódtak be a társadalmi tudatformálásba. A klasszikus szilárdásvány-bányászati kör az utóbbi években örvendetesen kiteljesült a szénhidrogén-bányászati vállalkozásokkal is.

Az idei Jubileumi Bányászati Nyílt Napok szeptember 21-22-i két napos rendezvénysorozathoz szeptember 27-én – a bányászati ágazathoz kapcsolódóan a földtani és geológiai képzést folytató intézményekben is a „Kutatók Éjszakája” címmel kerülnek megrendezésre az egyetemi nyílt napok a magas szintű műszaki szakmai utánpótlást segítő pályaorientáció megalapozására.


Felhívjuk a bányászati vállalkozásokat a rendezvénysorozatban való aktív részvételre!


Célunk, hogy az Innovációs és Technológiai Miniszter fővédnökségét-, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat védnökségét megnyerve sikerre vigyük a bányászat társadalmi-, környezetvédelmi elfogadottságának javítását, a jövő nemzedékének-, a tanulóifjúságnak tudatformálását, pályaorientálását – az ásványi nyersanyagok környezet-tudatos kitermelési technológiáinak, innovációjának bemutatásával – az ásványi nyersanyagokhoz kötődő tudásbázis széles körű növelésével érjük el!

Kérjük a hazai Bányavállalkozásokat, hogy részvételi szándékukat a Magyar Bányászati Szövetség részére a 1535 Budapest, Pf. 814. postacímre, ill. az mbsz@t-online.hu elektronikus levelezési címre megküldeni szíveskedjenek.


Jó szerencsét!
Magyar Bányászati Szövetség


1054 Budapest, Báthory u. 7. I. em. 7.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 814
Telefon: +36-30-9518-207
E-mail: mbsz@mabsz.hu
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.